Steenmarter: tips om schade te voorkomen

De steenmarter komt in België vandaag veel meer voor dan vroeger, waardoor hij alsmaar vaker in de buurt van mensen vertoeft. De dieren zijn erg schattig maar kunnen ook schade veroorzaken in je huis, tuin of auto. Gelukkig bestaan er allerlei manieren om die schade te voorkomen.  

Heel wat tips om schade door steenmarters te voorkomen vind je op www.steenmarter.be

Voor een duurzame oplossing is het sowieso onontbeerlijk om de toegang die de marter gebruikt te kennen. Zolang de toegang blijft, zullen de marters (zoniet het huidige dier, dan wel de volgende) problemen blijven veroorzaken. Om de toegang die de marter gebruikt te vinden, bestaan gespecialiseerde firma’s of dakwerkers etc. die dan meteen het gat kunnen dichten.

Overzicht van de te ondernemen preventieve maatregelen zijn vastgelegd in een Code Goed Praktijk. 

Probleemgevallen met schade, waar de nodige preventieve acties werden ondernomen, komen in aanmerking voor schadevergoeding via het soortenschadebesluit van het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos. 

Contactinformatie