Financiële steun bij sterilisatie van huiskatten

Ben je een inwoner van Brugge, heb je een beperkt inkomen en laat je je huiskat(ten) identificeren (chippen), registreren en steriliseren/castreren, dan kun je hiervoor van de Stad een financiële tussenkomst krijgen. Met 'beperkt inkomen' bedoelen we mensen met een leefloon, mensen in schuldbemiddeling of mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidsredenen. 

De vereniging Beestjes in Nesten vzw staat in voor de behandeling, toekenning en uitbetaling.

Voorwaarden

 • Je bent in Brugge gedomicilieerd (privépersoon).
 • Je hebt een leefloon of je zit in schuldbemiddeling (doelgroep A)
 • Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (doelgroep B)
 • Je bent de rechtmatige eigenaar van je kat(ten)
 • Je kan per gezin voor maximaal twee huiskatten om de twee jaar een financiële tussenkomst aanvragen.
 •  Je kan je vraag om een financiële tussenkomst voor de registratie en/of sterilisatie van je kat(ten) enkel online (laten) aanvragen.
 •  Doe dit ten laatste op 31 december 2025.

Procedure

 1. Bepaal je doelgroep
 • Doelgroep A: je hebt een leefloon of zit in schuldbemiddeling. Je maatschappelijk begeleider of bewindvoerder moet jouw aanvraag online indienen. De maatschappelijk begeleider of bewindvoerder onderzoekt en controleert of de aanvrager tot doelgroep A behoort.
 • Doelgroep B: je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen, maar je hebt geen leefloon en/of je zit niet in schuldbemiddeling. Je kan je aanvraag zelf online indienen.
 1. Behoor je tot doelgroep B?
  Hou dan een klever van de mutualiteit met je code van verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen bij de hand. Deze code heb je nodig als je het online aanvraagformulier invult.
 1. Vul het online aanvraagformulier volledig in, controleer je gegevens en verzend de aanvraag. Je krijgt automatisch een bevestiging van verzending.
 2. Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren worden aanvaard.
 3. Beestjes in Nesten vzw neemt je aanvraag in behandeling en zal jouw aanvraag verder afhandelen.
 4. Beestjes in Nesten vzw gaat na of je voldoet aan de voorwaarden van het sterilisatieproject en brengt je op de hoogte.
 5. Je ontvangt een gedateerd aanvraagformulier in overeenstemming met jouw doelgroep (A of B) met een uniek volgnummer. Op het aanvraagformulier voor doelgroep B wordt de klever van de mutualiteit aangebracht.
 6. Je ondertekent het aanvraagformulier.
 7. Indien jouw dierenarts zich akkoord verklaart, bezorg je hen het ondertekende aanvraagformulier.  Is dat niet het geval, dan verwijst de vereniging Beestjes in Nesten vzw je naar de lijst van gekende deelnemende dierartsen.
 8. De dierenarts voert de ingreep uit, brengt de administratie in Cat-ID in orde en vult het aanvraagformulier in.
 9. De dierenarts bezorgt je een betalingsbewijs met vermelding van het betaalde bedrag en van de unieke code.

Meebrengen

Doelgroep B: Klever van de mutualiteit. Daarop staat de code van verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Deze klever wordt door Beestjes in Nesten op jouw aanvraagformulier aangebracht.

Wanneer je de aanvraagprocedure doorlopen hebt, neem je jouw ondertekend aanvraagformulier mee naar de dierenarts.

Bedrag

Het bedrag van de financiële tussenkomst hangt af van je situatie.

Doelgroep A

Krijg je een leefloon of zit je in schuldbemiddeling, dan betaalt de Stad 85% van de effectieve kost van de ingreep aan de dierenarts via de vereniging Beestjes in Nesten vzw. Zelf betaal je 15% van de effectieve kost van de ingreep tijdens het consult aan de dierenarts.

Per kat betaal je maximaal
- voor een sterilisatie, het chippen en de registratie in CatId: 25 euro
- voor een castratie, het chippen en de registratie in CatId: 15 euro
- voor het chippen en de registratie in CatID (zonder sterilisatie of castratie): 5 euro

Doelgroep B

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen, dan betaalt Stad Brugge via de vereniging Beestjes in Nesten vzw de helft (50%) van de effectieve kost van ingreep aan de dierenarts.

Zelf betaal je 50 % van de effectieve kost van de ingreep tijdens het consult aan de dierenarts.

Per kat betaal je maximaal

 • voor een sterilisatie, het chippen en de registratie in CatId: 90 euro
 • voor een castratie, het chippen en de registratie in CatId: 50 euro
 • voor het chippen en de registratie in CatID (zonder sterilisatie of castratie): 17,5 euro

 

Uitzonderingen

Deelnemende dierenartsen bepalen autonoom de prijs van de ingreep maar verklaren zich bij deelname aan het sterilisatieproject akkoord om de kost van de ingreep voor de aanvrager per kat te beperken tot maximaal.

Beestjes in Nesten vzw gaat na of jouw dierenarts zich akkoord verklaart met de bedragen van het sterilisatieproject (en dus instemt met de betalingsregeling).

Is dit niet het geval, dan verwijst de vereniging Beestjes in Nesten vzw je naar de lijst van gekende deelnemende dierartsen. Als je dit wenst, helpt Beestjes in Nesten vzw je om de ingreep bij de gekozen dierenarts vast te leggen. 

Regelgeving

In dit document vind je meer informatie voor de sterilisatie van huiskatten voor Bruggelingen met een beperkt Inkomen.

Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet aanvaard, noch door de dierenarts die de ingreep uitvoert, noch door de vereniging Beestjes in Nesten vzw die de financiële tussenkomst betaalt.

De financiële tussenkomst kan geweigerd worden als de aanvraag niet voldoet aan de vereiste voorwaarden.

Contactinformatie