Stijging van de jaarlijkse subsidiëring voor Brugse musea

1
okt
2018

Zopas werden door Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en Media Sven Gatz de subsidiebedragen voor de volgende beleidsperiode (2019—2023) binnen het nieuwe cultureel erfgoeddecreet bekendgemaakt.

Musea Brugge is verheugd dat de in de museale beleidsplan uitgeschreven ambities rond de reorganisatie, de implementering van zijn digitale strategie, en de realisatie van zijn infrastructuurprojecten door de Vlaamse overheid worden gehonoreerd. De jaarlijkse subsidiëring voor Musea Brugge stijgt met 61 procent naar 1.333.000 euro.

Till-Holger Borchert, directeur Musea Brugge, is blij met deze beslissing: “Het is zonder meer fantastisch nieuws dat het belang van de door ons voorgedragen plannen, hoe ambitieus ook, werd gedeeld en tot een positief resultaat leidde. In budgettair woelige tijdens is dat niet evident. Juist daarom is het fijn dat de regering net nu voor de broodnodige zuurstof zorgt voor de museale erfgoedsector. Ik wil dan ook iedereen bedanken die de belangen van ons en van de sector heeft helpen behartigen.”

Burgemeester Renaat Landuyt is zeer tevreden met de stijging van de subsidies: “Investeren in cultuur betekent in Brugge ook investeren in toerisme en economie. Jaarlijks bezoeken namelijk ongeveer een miljoen binnen- en buitenlandse gasten één of meerdere stedelijke musea. Dankzij de subsidiëring kunnen we de toekomstambities die we voor ogen hebben ook daadwerkelijk realiseren.”

Deel deze pagina