Strand Zeebrugge weer ‘open’ voor strandgangers en cabinehouders

9
Jun
2020

Sinds vrijdag 29 mei mogen de strandcabines opgebouwd worden in Zeebrugge. Vanaf zondag 7 juni mogen ze ook in gebruik worden genomen.

Het gebruik van het strand en de strandcabines is toegelaten onder bepaalde voorwaarden. De strandcabine mag enkel gebruikt worden door personen die onder hetzelfde dak wonen of samen een bubbel vormen overeenkomstig de omschrijving en aantallen bepaald door de Nationale Veiligheidsraad.

Tussen twee cabines moet altijd een strandzeil geplaatst worden, met een minimale hoogte van een meter en een minimale lengte van twee meter. Zowel aan de strandcabines als op het strand dienen de regels van social distancing altijd nageleefd te worden.

Zones op het strand

Het strand is onderverdeeld in zones. Ze zijn afgebakend met signalisatieborden en zandvangers. De toegangen worden aangeduid met nummers. Een aantal zones is enkel toegankelijk voor specifieke gebruikers.

Zone vrij strand

  • Toegangen via trappen 1, 2, 3, 11 en 12 + hellend vlak 10
  • De toegang is vrij voor alle strandgangers


Zone strandcabines

  • Toegangen via trappen 4, 5, 7 en 9
  • De zone is enkel toegankelijk voor cabinehouders en -gebruikers


Zone Bananamoon

  • Toegang via trap 6
  • De zone is enkel toegankelijk voor bezoekers en personeel Bananamoon


Zone Surfclub

  • Toegang via trap 13
  • De zone is enkel toegankelijk voor bezoekers en personeel Surfclub


Zone sportstrand en Badengebouw

  • Toegang via trap 8
  • De zone is enkel toegankelijk voor bezoekers, personeel en gebruikers sportstrand en Badengebouw

Parkeren en sanitair

Het stadsbestuur zorgt deze zomer voor extra parkeermogelijkheden in Zeebrugge. Zo zullen de Westerdam en de site Knapen ingericht worden als parkeerzone. Er komt ook een kiss & ride-zone.

Op de Zeedijk worden extra sanitaire cabines geplaatst en komt er zoals elke zomer een tijdelijke aangiftekantoor van de Lokale Politie.

Zonnering Zeebrugge strand en dijk