Strandcabine Zeebrugge aanvragen

Stad Brugge vergunt tijdens het badseizoen (tussen 1 april en 15 oktober) standplaatsen voor het plaatsen van een strandcabine voor eigen gebruik. 

De aanvraag voor het plaatsen van de strandcabine geldt telkens voor de periode van één badseizoen.

Bij het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een strandcabine verbindt de aanvrager zich ertoe om zich te houden aan de bepalingen uit de politieverordening, meer bepaald de bepalingen voor het plaatsen van een strandcabine op het strand van Zeebrugge.

Daarnaast geldt het belastingsreglement op het plaatsen van strandcabines en het uitbaten van geconcessioneerde strandzones.

Beide reglementen zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2019.

Mensen die interesse hebben in een standplaats voor een strandcabine kunnen contact opnemen met onze Balie Vrije Tijd.

Voorwaarden

Alle voorwaarden staan vermeld in dit gebruikersreglement

Procedure

Je kunt je standplaats reserveren voor het komende badseizoen.
Voor meer informatie kun je terecht bij de Balie Vrije Tijd:

t 050 47 54 50
vrijetijd@brugge.be

De opbouwperiode vindt plaats vanaf 1 april.
De afbraakperiode vindt plaats tussen 15 september en 15 oktober.

Bedrag

  • 140 euro voor een standplaats in een rij evenwijdig met de kustlijn.
  • 120 euro voor een standplaats in een rij haaks op de kustlijn.
  • 20 euro extra korting in geval van 3 inwonende kinderen onder 18 jaar.