Strandcabine Zeebrugge aanvragen

Stad Brugge vergunt tijdens het badseizoen (tussen 30 maart en 15 oktober) standplaatsen voor het plaatsen van een strandcabine voor eigen gebruik op het strand van Zeebrugge.
De aanvraag voor het plaatsen van de strandcabine geldt telkens voor de periode van één badseizoen.

Bij het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een strandcabine verbindt de aanvrager zich ertoe om zich te houden aan de bepalingen uit de politieverordening, meer bepaald de bepalingen voor het plaatsen van een strandcabine op het strand van Zeebrugge.

Daarnaast geldt het belastingsreglement op het plaatsen van strandcabines en het uitbaten van geconcessioneerde strandzones.

Voorwaarden

 • De huur van de standplaats omvat de zone waar de cabine op wordt geplaatst en een zone van 4 meter voor en 4 meter achter de cabine.

 • De standplaatshouder verbindt zich ertoe de cabineplaats en de cabine steeds in goede staat te onderhouden en is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige plaatsing, het onderhoud en de verwijdering van de cabine binnen de gestelde termijnen.

 • Elke strandcabine wordt opgesteld tussen de begin – en eindpaal van de toegewezen rij. Er wordt hierbij steeds aansluitend tegen de aanpalende cabine opgebouwd. De maximum tussenafstand tussen twee strandcabines bedraagt 10 cm.

 • Strandcabines die geplaatst zijn zonder vergunning, niet in overeenstemming zijn met de voorschriften van de verordening, zich in verwaarloosde staat bevinden of het algemeen uitzicht schaden, moeten op eerste mondelinge of schriftelijke aanmaning verwijderd worden. 

Het volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in dit gebruikersreglement.

Procedure

Reserveringen

De standplaatshouders van het voorbije seizoen ontvangen vanaf midden februari een link om digitaal een standplaats voor de strandcabine te reserveren.
Hierbij krijgen mensen die al het langst een strandcabine op het strand van Zeebrugge huren steeds eerst de kans om een plaats te reserveren.

 • Wanneer je reeds 10 jaar of langer een standplaats huurt, dan ontvang je de reservatielink op 15 februari.
 • Wanneer je langer dan 5 jaar en minder dan 10 jaar een standplaats huurt, dan ontvang je de reservatielink op 21 februari.
 • Wanneer je minder dan 5 jaar een standplaats huurt, dan ontvang je de reservatielink op 28 februari.
 • Indien je op de wachtlijst staat, word je na deze reservatieperiode, halfweg maart gecontacteerd om eventuele vrije plaatsen over te nemen.

De inschrijving dient steeds op naam van de eigenaar van de standplaats te gebeuren. Bij de reservatie kan men meteen betalen via het online betaalsysteem, waarbij de reservatie meteen bevestigd wordt.

Opbouw en afbraak

De opbouwperiode vindt plaats tussen 30 maart en 2 juni.
De afbraakperiode vindt plaats tussen 15 september en 15 oktober.

Verdere vragen en wachtlijst

Voor verdere vragen of om op een wachtlijst te komen neem je contact op met:

Vrijetijdsbalie In&Uit Brugge
't Zand 34 - 8000 Brugge
078 15 20 20 (te bereiken van 14.00 tot 17.00 u., enkel op werkdagen)
Vrijetijd@inenuitbrugge.be

Annuleringen

Zie je om een of andere reden af van de huur van een standplaats, dan vragen we je om dit te laten weten via vrijetijd@inenuitbrugge.be en het cabinenummer terug te bezorgen aan de balie van In&Uit Brugge (’t Zand 34 – 8000 Brugge). 

Plan

Plan strandcabines 2024

Bedrag

 • 140 euro voor een standplaats in een rij evenwijdig met de kustlijn.
 • 120 euro voor een standplaats in een rij haaks op de kustlijn.
 • 20 euro extra korting in geval van 3 inwonende kinderen onder 18 jaar.

Contactinformatie

 • In&Uit

  Concertgebouw 't Zand 34 8000 Brugge

  • Vandaag van 10.00 tot 13.00 u., van 14.00 tot 17.00 u.
  • Morgen van 10.00 tot 13.00 u., van 14.00 tot 17.00 u.
  Alle openingsuren