Strooizout kopen

Elk jaar wordt in de periode van 1 oktober tot en met 15 maart strooizout verkocht in verpakkingen van 10 kg. om de gladheid op trottoirs, voetpaden aan te pakken.

De prijs voor een zak zout van 10 kg. wordt elk seizoen opnieuw vastgelegd en bedraagt de kostprijs van het door de stad aangekochte zout, afgerond naar de hogere 10 eurocent.
De kosten voor het verpakken en de verkoop van het strooizout worden gedragen door de stad.

We raden aan om niet te wachten tot koning winter in het land is om een voorraadje strooizout aan te kopen, want dan riskeer je dat de verkooppunten door hun voorraad heen zitten. 

Hiervoor kun je:

  • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
  • met of zonder afspraak terecht in je deelgemeentehuis.

Voorwaarden

Het aangekochte strooizout gebruik je voor gladheidsbestrijding op Brugs grondgebied. 

Je kunt maximaal 100 kg per keer aankopen (10 zakken van 10 kg).

Procedure

Het strooizout is te koop bij: 

  • Onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling
  • Alle deelgemeentehuizen
  • Recyclagepark Sint-Pieters, Sint-Michiels en Zeebrugge

Ook heel wat handelszaken verkopen strooizout in hun winkel.

 

Bedrag

seizoenprijs : 0,70 euro/ zak van 10 kg 

Contactinformatie