Maak telefonisch een afspraak

Om studentenkamers/-studio's te verhuren, heb je een toelating nodig.

Het pand waarin de studentenkamers/-studio's zijn én de studentenkamers/-studio's zelf moeten voldoen aan de opgelegde voorschriften.

Voorwaarden

Zowel het pand dat bestemd is voor de verhuur van studentenkamers/-studio's als de studentenkamers/-studio's zelf moeten voldoen aan de bepalingen opgenomen in de wetgeving op stedenbouw, de gemeentelijke bouwverordening, de Vlaamse Wooncode (met bijhorende besluiten), de brandveiligheidseisen en zodra er in het pand 1 studentenkamer is ook aan de stedelijke politieverordening op de inrichtingen bestemd voor het verhuren van kamers (= Kamerreglement).

Vooraleer de studentenhuisvesting in gebruik mag worden genomen, zal ter plaatse worden gecontroleerd of de uitvoering correct is gebeurd.

Procedure

Informatie over de eerste stap vind je terug onder de rubriek "stedenbouwkundige inlichting". Je vindt er ook de mogelijkheid om hierover een afspraak te maken.

Voor informatie over de aanvraagprocedure om toelating te krijgen om aan studenten te verhuren, maak je een telefonische afspraak via t. 050 44 80 00.

Voor bespreking van een dossier maak je een telefonische afspraak via t. 050 44 80 00.

Bedrag

Voor de brandveiligheidsonderzoeken en de bijhorende verslagen moet je een retributie betalen.

Informatie hierover kan je bekomen bij de dienst brandvoorkoming, Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, post Brugge, Pathoekeweg 215 te 8000 Brugge, e-mail administratie.brugge@zone1.be en tel. 050 44 84 84.

Regelgeving

Gemeentelijke verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen.

Politieverordening op de inrichtingen bestemd voor het verhuren van kamers.

Vlaamse Wooncode en bijhorend kwaliteitsbesluit.

Deel deze pagina