Studentenvoorzieningen hoger onderwijs

In elke hogeschool zijn er studentenvoorzieningen. Ze willen het leven van elke student - ongeacht financiële en maatschappelijke achtergrond - boeiend, aangenaam en zorgeloos maken.

Je kan bij de studentenvoorzieningen aankloppen met alle vragen die niet onmiddellijk iets met de inhoud van je opleiding te maken hebben, bijvoorbeeld:

  • studiefinanciering
  • de zoektocht naar een kot (studentenhuisvesting)
  • sport en cultuur
  • mobiliteit
  • voeding
  • psychosociale problemen…

Contactgegevens studentenvoorzieningen