Subsidie cultureel evenement voor en door jongeren

Zin om je evenement wat op te fleuren? 
Schakel je een goochelaar, clown of andere artiest in?
Vraag dan zeker naar onze subsidie 'cultureel evenement' en krijg maximum 500 euro terugbetaald.

Voorwaarden

De organisatoren moeten bestaan uit

 • een groep van minimum drie personen waarvan de helft Brugse jongeren en minimum twee personen meerderjarig zijn
 • een erkend plaatselijke jeugdwerkinitiatief


Het cultureel evenement dient georganiseerd binnen onderstaande kunstuitingsvormen:

 • instrumentale en vocale muziek als popgroepen, jeugdkoren en -harmonies,
 • podiumkunsten als kleinkunst, cabaret, mime, toneel, dans in diverse uitingsvormen,
 • poppenspel, kindertheater en -animatie,
 • referaten, poëzieavonden en literaire lezingen,
 • workshops m.b.t. jeugdcultuur.

Procedure

 1. Je hebt een idee voor een cultureel evenement
 2. 30 dagen voor de geplande datum dien je drie documenten in.
  Je subsidieaanvraag, toelichting van het belang van het evenement voor de Brugse jeugd en een aanvraag om toelage
 3. Stad Brugge bekijkt je aanvraag en legt het ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 4. Je ontvangt via mail de beslissing over jouw evenement.
 5. Na goedkeuring, dien je 30 dagen na het culturele evenement dien je het werkingsverslag, financieel verslag en bewijsmateriaal in.
 6. De subsidie wordt uitbetaald op de bankrekening van de organisator (ten laatste 60 dagen na het indienen van bovenstaande documenten)

Meebrengen

Bij aanvraag (60 dagen voor evenement)

 • Je subsidieaanvraag met daarin een nauwkeurige omschrijving van het evenement met inbegrip van naam, beknopte ontstaansgeschiedenis, thema, doelstelling, datum en tijdsverloop, plaats, opsomming van deelnemende groepen, doelpubliek, geplande promotie en eigen creatieve inbreng
 • Een toelichting van het belang van het evenement voor de Brugse jeugd.
 • Een aanvraag om toelage.

30 dagen na het evenement

 • Een werkingsverslag
 • Een financieel verslag met de geldige betalingsbewijzen
 • Alle publiciteits- en bewijsmateriaal met betrekking tot het evenement

Bedrag

De subsidie bedraagt 50 % van het totaalbedrag van de bewezen uitgaven voor het welbepaalde culturele evenement, met een maximum van 500,00 euro.

Uitzonderingen

 

Contactinformatie