Subsidie cultureel evenement voor en door jongeren

Zin om je evenement wat op te fleuren? 
Schakel je een goochelaar, clown of andere artiest in?
Vraag dan zeker naar onze subsidie 'cultureel evenement' en krijg maximum 500 euro terugbetaald.

Voorwaarden

De organisatoren moeten bestaan uit

 • een groep van minimum 3 personen waarvan de helft Brugse jongeren en minimum 2 personen meerderjarig zijn
 • of de organisator is een erkend plaatselijke jeugdwerkinitiatief.


Het cultureel evenement dient georganiseerd binnen onderstaande kunstuitingsvormen:

 • instrumentale en vocale muziek als popgroepen, jeugdkoren en -harmonies,
 • podiumkunsten als kleinkunst, cabaret, mime, toneel, dans in diverse uitingsvormen,
 • poppenspel, kindertheater en -animatie,
 • referaten, poëzieavonden en literaire lezingen,
 • workshops m.b.t. jeugdcultuur.

Procedure

De organisator dient 30 dagen vóór het culturele evenement

 • een aanvraag tot subsidiëring in, vergezeld van volgende gegevens:een nauwkeurige omschrijving van het evenement met inbegrip van naam, beknopte ontstaansgeschiedenis, thema, doelstelling, datum en tijdsverloop, plaats, opsomming van deelnemende groepen, doelpubliek, geplande promotie en eigen creatieve inbreng
 • een toelichting van het belang van het evenement voor de Brugse jeugd
 • aanvraag om toelage

De uitbetaling

De organisator dient 30 dagen na het culturele evenement onderstaande documenten in te dienen:

 • een werkingsverslag
 • een financieel verslag met de geldige betalingsbewijzen
 • alle publiciteits- en bewijsmateriaal met betrekking tot het evenement

De subsidie wordt door overschrijving op de post- of bankrekening van de organisator uitbetaald binnen de 60 dagen na indiening van deze documenten.

Meebrengen

Bij aanvraag (60 dagen voor evenement)

30 dagen na het evenement

 • een werkingsverslag
 • een financieel verslag met de geldige betalingsbewijzen
 • alle publiciteits- en bewijsmateriaal met betrekking tot het evenement

Bedrag

De subsidie bedraagt 50 % van het totaalbedrag van de bewezen uitgaven voor het welbepaalde culturele evenement, met een maximum van 500,00 euro.

Uitzonderingen

 

Contactinformatie