Subsidie huur jeugdsportinfrastructuur

Erkende Brugse sportclubs met jeugdwerking kunnen een stedelijke subsidie aanvragen voor de huur van sportinfrastructuur voor jeugdsport (t.e.m. 18 jaar).

De subsidie heeft betrekking op de huurkosten van zowel indoor als outdoor sportinfrastructuur bij de Stad, Sport.Vlaanderen of een private verhuurder. Kosten voor nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas) of voor de huur van kleedkamers of veldverlichting komen niet in aanmerking.

Procedure

Lees het volledige reglement, aanvragen kan je via het formulier dat jaarlijks aan de erkende Brugse sportverenigingen bezorgd wordt.

Uitzonderingen

Kosten voor nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas) of voor de huur van kleedkamers of veldverlichting komen niet in aanmerking.

Contactinformatie