Subsidie jeugdlokaal aankopen

Heeft je vereniging plannen om een lokaal voor de jeugdwerking aan te kopen?
De stad beschikt over een subsidie die grotendeels tot volledig de aankoopkosten dekt.

Goed om weten is dat de subsidie ook als voorschot kan uitbetaald worden.

Voorwaarden

 • Erkende Brugse jeugdwerkinitiatieven met vzw-statuut of erkend door en aangesloten bij een overkoepelende vereniging zonder winstoogmerk. Het jeugdwerkinitiatief moet op het ogenblik van de subsidie-aanvraag 5 opeenvolgende jaren erkend zijn door het stadsbestuur.
 • De subsidieerbare kosten voor de jeugdwerkinfrastructuur zijn te dragen door het jeugdwerkinitiatief.
 • Jeugdwerkinitiatieven die met vrijwilligers werken realiseren, zijn verplicht hiervoor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af te sluiten.
 • Het jeugdwerkinitiatief verbindt er zich toe de burgerlijke aansprakelijkheid inzake brandgevaar en aanverwante risico's te laten verzekeren voor een voldoend kapitaal. Op een eerste verzoek van de stad Brugge is het bewijs voor te leggen van de kwijting van de laatst vervallen premie.
 • Een jeugdwerkinitiatief kan in hetzelfde jaar diverse aanvragen via dit reglement combineren of cumuleren, uitgezonderd voor de bouw van jeugdwerkinfrastructuur (zie verder).

 

Procedure

Bezorg de Jeugddienst (persoonlijk of verzenden):

 • een afschrift van de recentste statuten van het jeugdwerkinitiatief of het bewijs van erkenning en aansluiting bij een overkoepelende vzw en een afschrift van de recentste statuten van deze laatste
 • de samenstelling van de Raad van Bestuur van de vzw
 • het financieringsplan
 • voorziene datum van aankoop jeugdwerkinfrastructuur

Je aanvraag voor de aankoop van een jeugdlokaal moet uiterlijk op 31 januari de Jeugddienst bereiken.

De Stad brengt je schriftelijk op de hoogte van de beslissing voor je subsidie-aanvraag.

Meebrengen

 • Een afschrift van de recentste statuten van het jeugdwerkinitiatief of het bewijs van erkenning en aansluiting bij een overkoepelende vzw en een afschrift van de recentste statuten van deze laatste.
 • De samenstelling van de Raad van Bestuur van de vzw.
 • Het financieringsplan.
 • Voorziene datum van aankoop jeugdwerkinfrastructuur.

Bedrag

Per m² vloeroppervlakte wordt een forfaitair bedrag gesubsidieerd.
Er wordt maximaal 200 m² gesubsidieerd.

Indien de jeugdwerkinfrastructuur gebouwd wordt door meerdere jeugdwerkinitiatieven wordt de te subsidiëren oppervlakte verhoogd met 100 m² per jeugdwerkinitiatief.

Regelgeving

Reglement aankopen, bouwen, verbouwen of huren van een jeugdlokaal.

Contactinformatie