Subsidie jeugdlokaal bouwen

Wil je graag een nieuw lokaal voor je jeugdvereniging?
Contacteer dan de Jeugddienst. Zij bekijken met jou het verdere verloop van de procedure.

Er zijn 2 opties.

 • De stad bouwt in overleg met jullie een jeugdlokaal.
 • Jullie bouwen zelf een jeugdlokaal (enkel voor vzw's).

 Bouwen is afhankelijk van de vrije kredieten.
Je vereniging komt eerst een tijdje op een wachtlijst te staan.

Voorwaarden

Specifieke voorwaarden in verband met bouwen:

 • Jeugdwerkinitiatieven kunnen slechts een keer om de vijf jaar een aanvraag indienen voor de oprichting van jeugdwerkinfrastructuur.
 • Als meer dan één jeugdwerkinitiatief in eenzelfde budgetjaar een bouw wil realiseren en indien daartoe budgettaire redenen zijn, geeft de Stad steeds voorrang aan het jeugdwerkinitiatief dat voor de eerste maal dergelijke nieuwbouw realiseert.
 • In principe komt één jeugdwerkinitiatief per budgetjaar in aanmerking voor subsidies in functie van de nieuwbouw van jeugdwerkinfrastructuur. Indien er in hetzelfde jaar echter geen subsidies voor de aankoop van jeugdwerkinfrastructuur (zie deel II) voorzien zijn, komt een tweede jeugdwerkinitiatief in aanmerking.

Procedure

Dien uiterlijk voor 31 januari je aanvraag tot subsidiëring in bij de Stad. Je vereniging komt dan eerst een tijdje op een wachtlijst te staan, want het bouwen is afhankelijk van onze vrije kredieten.

Bij je aanvraag stop je:

 • Een afschrift van de recentste statuten van het jeugdwerkinitiatief of het bewijs van erkenning en aansluiting bij een overkoepelende vzw en een afschrift van de recentste statuten van deze laatste.
 • De samenstelling van de Raad van Bestuur van de vzw
 • Het financieringsplan
 • Een afschrift van de geregistreerde akte van erfpacht-, huur-, bruikleen-, opstalovereenkomst of overeenkomst inzake vruchtgebruik, opgesteld conform artikel 13.2.
 • Een kopie van het lastenboek en van de meetstaat
 • Een grondplan van de te bouwen jeugdwerkinfrastructuur

 De Stad brengt je schriftelijk op de hoogte van de genomen beslissing.

Meebrengen

 • Een afschrift van de recentste statuten van het jeugdwerkinitiatief of het bewijs van erkenning en aansluiting bij een overkoepelende vzw en een afschrift van de recentste statuten van deze laatste.
 • De samenstelling van de Raad van Bestuur van de vzw
 • Het financieringsplan
 • Een afschrift van de geregistreerde akte van erfpacht-, huur-, bruikleen-, opstalovereenkomst of overeenkomst inzake vruchtgebruik, opgesteld conform artikel 13.2.
 • Een kopie van het lastenboek en van de meetstaat
 • Een grondplan van de te bouwen jeugdwerkinfrastructuur

Bedrag

Per m² vloeroppervlakte wordt een forfaitair bedrag gesubsidieerd.
Er wordt maximaal 200 m² gesubsidieerd.

Indien de jeugdwerkinfrastructuur gebouwd wordt door meerdere jeugdwerkinitiatieven wordt de te subsidiëren oppervlakte verhoogd met 100 m² per jeugdwerkinitiatief.

Regelgeving

Stedelijk reglement betreffende de subsidiëring van aankoopt, bouw, verbouwen en huur van jeugdwerkinfrastructuur.

Contactinformatie