Subsidie jeugdlokaal verbouwen

Met deze subsidie kun je je lokaal herstellen, verbeteren en veilig onderhouden.

Gebruik de subsidie om dubbel glas te steken, nieuwe verwarming te plaatsen, je dak te renoveren en zelfs het schilderwerk te betalen.

Procedure

Dien de ingevulde aanvraag om toelage in bij de Jeugddienst.

De Stad brengt je schriftelijk op de hoogte van de beslissing over je subsidie-aanvraag.

Meebrengen

Aanvraag om toelage

Bedrag

De subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten (max. 5.000 euro).

Regelgeving

Reglement betreffende de subsidiëring van aankoop, bouw, verbouwen en huur van jeugdwerkinfrastructuur

Contactinformatie