Met Jong Ding wil stad Brugge nieuwe initiatieven van en voor kinderen en jongeren ondersteunen. Je mag echt creatief zijn en je eigen voorstel voor een jong ding indienen.

Voorwaarden

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Alles wat door en/of voor Brugse jongeren georganiseerd wordt met een openbaar karakter (dus toegankelijk is voor het ruimere publiek).

Het project moet iets betekenen, een meerwaarde hebben voor de Brugse jeugd. Het gaat ruimer dan evenementen. Ook initiatieven in de openbare ruimte, initiatieven in de culturele, sportieve, educatieve sfeer en initiatieven die jongeren samen brengen zijn meer dan welkom.

Wie kan een initiatief voordragen?

Iedereen kan een initiatief voorleggen aan de jury. Er is geen leeftijdsbeperking, dus ook kinderen en tieners kunnen een initiatief indienen. 

Krijg ik ondersteuning?

Een initiatief kan maximum 15.000 euro ontvangen (75% van de kosten).
De waarde van de initiatieven wordt bepaald door een jury*.

Naast de centen helpen wij je ook graag op weg. De jeugddienst coacht, indien nodig, samen met jou het project.

De jury

De ingediende voorstellen worden door een jury naar waarde geschat en zij kunnen de noodzaak/meerwaarde beoordelen op basis van volgende criteria: inhoudelijke kwaliteit, uitwerking, bereik, doelgroep, promotie & communicatie, begroting & budgetbeheer en toegankelijkheid & diversiteit.

Voorstel samenstelling jury: jeugddienst, stedenbeleid, jeugdraad en cultuurbeleidscoördinator. De jury kan bij ieder project bijkomende vragen stellen en bijkomende suggesties geven. Uiteindelijk beslist het college van Burgemeester en Schepenen over het toe te kennen geldbedrag.

Procedure

Om je subsidie aan te vragen vul je dit online formulier in.

Heb je nog bijkomende vragen?  Stuur de jeugddienst een mail of een privébericht op facebook of twitter @jdbrugge #jongding.

Bedrag

Een initiatief kan maximum 15.000 euro ontvangen (75% van de kosten).
De waarde van de initiatieven wordt bepaald door een jury*.

Contactinformatie