Jubilea sport- en ontspanningsverenigingen: subsidie

Wanneer de vereniging 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaat, maak je kans op:

  • subsidie
  • logistieke en infrastructurele steun
  • ontvangst door het stadsbestuur

Voorwaarden

De maatschappelijke zetel van de vereniging (of het adres van de secretaris) bevindt zich al tien jaar in Brugge.

Procedure

De vereniging dient een aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan ook online via het webformulier op deze pagina (knop 'online aanvragen').

Deze aanvraag bestaat uit:

  • een brief of het online aanvraagformulier waarin je om toelage vraagt
  • een bewijs waaruit blijkt dat de vereniging zoveel jaar bestaat
  • een ledenlijst

De Stad brengt je schriftelijk op de hoogte van de beslissing over de subsidieaanvraag.

Bedrag

Dit is afhankelijk van de aard van de vereniging en van het aantal jaar dat de vereniging bestaat. Bekijk het reglement.

Contactinformatie