Subsidie jubilea sport- en ontspanningsverenigingen

Wanneer je vereniging 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaat, maak je kans op:

 • subsidie;
 • logistieke en infrastructurele steun;
 • ontvangst door het stadsbestuur.

Voorwaarden

 1. De maatschappelijke zetel van de vereniging (of het adres van de secretaris) bevindt zich al tien jaar in Brugge.

Procedure

 1. De vereniging dient een aanvraag in via het webformulier. Deze aanvraag bestaat uit:
  1. het online aanvraagformulier waarin je om toelage vraagt ;
  2. een bewijs van het jaar van de oprichting van de vereniging ;
  3. een bewijs waaruit blijkt dat de vereniging nog steeds actief is ;
  4. een bewijs dat de activiteiten van de vereniging ten goede komen aan de inwoners van Brugge ;
  5. een bewijs dat de zetel (cf. art. 2) zich sinds ten minste 10 jaar in Brugge bevindt.
 2. De Stad brengt je schriftelijk op de hoogte van de beslissing over de subsidieaanvraag.

Bedrag

De subsidie is afhankelijk van de aard van de vereniging en van het aantal jaar dat de vereniging bestaat. Bekijk het reglement.

Contactinformatie