Subsidie logiessector

De termijn om deze subsidie aan te vragen verstreek op 15 augustus 2021. Aanvragen is dus niet meer mogelijk.


De Gemeenteraad heeft in zitting van 25 januari 2021 een subsidiereglement voor de logiessector goedgekeurd. Deze subsidie biedt eenmalig een ondersteuning aan aan de logiessector naar aanleiding van de corona-crisis.

Het subsidiereglement heeft twee doelgroepen bepaald, nl de klassieke logiesverstrekkers zoals hotels , B&B’s enz.. en daarnaast de vergunde vakantiewoningen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dien je te voldoen aan 3 voorwaarden:

 • Een belastingplichtige zijn zoals bepaald in het goedgekeurd subsidiereglement;
 • Je toeristisch logies dient te voldoen aan de exploitatievoorwaarden van het Vlaams Logiesdecreet;
 • Je toeristisch logies dient te beschikken over een goedgekeurde bouw- of omgevingsvergunning die niet vervallen is.

Procedure

 • Betaal eerst je belasting, en doe dan je aanvraag;
 • Doe je aanvraag vanaf 15 april 2021;
 • Je hebt 4 maanden de tijd om je aanvraag te doen (tot en met 15 augustus 2021).
 • Zorg dat je aanvraag volledig en correct ingevuld is;
 • Bezorg je aanvraagformulier schriftelijk bij het stadsbestuur , Burg 12 in 8000 Brugge, ofwel per mail naar belastingen@brugge.be, ofwel online
  via dit formulier.

Meebrengen

 • Aangifteformulier

Bedrag

 • Voor de klassieke logiesverstrekkers zoals hotels, B&B’s:
  2,00 euro per belastbare overnachting gedurende het eerste semester van 2020 met een maximum van 2.000,00 euro
 • Voor de vakantiewoningen: 500,00 euro forfaitair

Regelgeving

Subsidiereglement logiessector, goedgekeurd in de gemeenteraad van maandag 25 januari 2021.