Vergroen je schoolspeelplaats

Header Vergroen je speelplaats - Infosessie

Droom je als school van een meer groene, uitdagende en multifunctionele speelomgeving? Dan helpen we je dit graag te verwezenlijken.

Vanuit Stad Brugge lanceren we de subsidie 'vergroen je speelplaats'
waarbij we je als Brugse school aanmoedigen en ondersteunen om

 1. je buitenruimte op een groene, gevarieerde, uitdagende en avontuurlijke manier (her)in te richten;
 2. je buitenspeelruimte indien mogelijk open te stellen voor de buurt.

 

Ontdek alles over onze subsidie 'vergroen je schoolspeelplaats'

 

 

 

Info symbool Waarom zijn groene speelplaatsen in Brugge zo belangrijk?

In de steeds dichter bebouwde woonwijken wordt de groene speelruimte voor kinderen steeds schaarser. Veel kinderen zijn op vandaag vooral toegewezen op de schoolspeelplaats voor vrij spel met leeftijdsgenootjes. De schoolspeelplaats als multifunctionele groene oase in een kind- en jongerenvriendelijke stad speelt hierbij een zeer belangrijke rol.

Extra motivatie nodig?

 • Een groene speelplaats daagt uit tot gevarieerd spel zoals klimmen, klauteren, fantasie- en rollenspel.
 • Een groene speelplaats creëert rust en zorgt voor geborgen hoekjes.
 • De speelplaats als multifunctionele plek waar ieder kind een plaatsje vindt.
 • De speelplaats brengt kinderen en jongeren dagelijks in contact met een stukje natuur waarbij ze ecologie en biodiversiteit leren kennen.

 


Info symbool Infomoment

We nodigen je graag uit op ons infomoment op woensdag 15 maart, doorlopend tussen 14.00 en 17.00 uur in Basisschool Manitoba te Sint-Andries.
Inschrijven is niet nodig. We tonen er enkele inspirerende resultaten van het traject ‘Vergroen je schoolspeelplaats’. We verduidelijken er ook enkele belangrijke begrippen, kaderen de subsidie en de trajectbegeleiding.
Medewerkers van Regionaal Landschap Houtland & Polders, MOS West-Vlaanderen en Stad Brugge zullen aanwezig zijn om al jullie vragen te beantwoorden.

 


 

 Info symbool De subsidie

We vinden het belangrijk dat kinderen heel het jaar door toegang krijgen tot een groene en uitdagende speelplek. Scholen die hun speelplaats semipubliek openstellen, krijgen een grotere subsidie.

 1. Stel je je speelplaats semipubliek open, dan ontvang je een subsidie die 100% van de kosten dekt tot max. 15.000 euro.

 2. Stel je de speelplaats niet semipubliek open, dan bedraagt de subsidie 75% van de kosten tot max. 15.000 euro.


Maximaal 25% van het totale subsidiebedrag kan worden gebruikt voor de aankoop van speeltoestellen.


 

Info symbool Wie kan zich kandidaat stellen?

Alle niet-stedelijke Brugse basis- of secundaire scholen met een (hoofd)vestigingsplaats in Brugge kunnen zich kandidaat stellen.
Een voorwaarde is dat de schoolspeelplaats op Brugs grondgebied ligt.

Hoe wordt de keuze gemaakt?

Per jaar kunnen we slechts een beperkt aantal scholen begeleiden.
Alle aanvragen worden afgetoetst tegenover de selectiecriteria.
Op advies van de jury beslist het college welke scholen er begeleiding ontvangen en leggen het subsidiebedrag vast.

* Stedelijke Brugse basis- of secundaire scholen kunnen niet deelnemen aan dit reglement en kunnen rechtstreeks contact opnemen met de dienst openbaar domein.

 


 

Info symbool Op welke hulp kan ik rekenen?

Naast de financiële steun, kan je als school rekenen op de expertise en professionele ondersteuning van VZW Regionaal Landschap Houtland en Polders .

Zij staan je met raad en daad bij van de allereerste uitleg tot de afwerking en inrichting van de speelplaats en alles wat daartussen valt.

Denk maar aan hulp bij:

 • vorming van het schoolteam;
 • participatie met kinderen, ouders, team, buurtbewoners;
 • opvragen van offertes en vergunningen;
 • opmaak en uitvoering van het inrichtingsplan;
  (hier heb je de keuze tussen een nieuw plan op basis van het subsidiebedrag of een compleet nieuw plan van je speelplaats dat het subsidiebudget kan overstijgen waarbij je zelf investeert.)
 • opvolging en onderhoud van de schoolspeelplaats.

 


 Info symbool Het traject visueel voorgesteld

 


 

 Info symbool Hoe stel ik mijn school kandidaat?

De eerste 2 aanvraagperiodes zijn voorbij.


Dien vanaf 1 maart en voor 16 april een aanvraagdossier in via ons online formulier waarbij je volgende info aanlevert.

 1. Volledig ingevuld online webformulier.
 2. Een door de directie ondertekende intentieverklaring.
 3. Een beknopte schriftelijke toelichting van je visie en doestellingen.
 4. Een plattegrond en foto’s van de bestaande startsituatie.

 
Op basis van de binnengekomen dossiers brengt de jury een advies uit aan het College van Burgemeester en schepenen.

Dien je aanvraag in


 

Info symbool De beoordeling

Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de jury, over elke aanvraag en legt daarbij het maximale subsidiebedrag vast.

De beslissing van het college wordt schriftelijk meegedeeld aan de scholen.

 


 

Info symbool De selectiecriteria

Iedere aanvraag toetst de jury af tegen onderstaande selectiecriteria:

 • De startsituatie en de schoolcontext.
 • De natuurwaarde: biodiversiteit verhogen.
 • Het openstellen van buitenruimte voor de buurt.
 • Aanwezigheid van publiek (speel)groen in de buurt.
 • Het percentage van de beoogde vergroening ten opzichte van de startsituatie.
 • De speelwaarde: aandacht voor spelen en samen (be)leven op de speelplaats.
 • Het draagvlak van het project en visie op het beoogde (kind)participatietraject.
 • Visie op klimaatadaptatie, inzet op duurzaam watergebruik en waterrobuuste inrichtig.
 • De pedagogische visie rond buiten spelen en de speelplaats, gedragen door het leerkrachtenteam. Integratie van de visie in het pedagogisch project en het schoolwerkplan.

 


 

Info symbool Het reglement

Hierboven gaven we de belangrijkste info om je aanvraag in te dienen.
Raadpleeg het volledige reglement 'vergroen je schoolspeelplaats' voor extra informatie.

 


  

Info symbool Tips en inspiratie 


Info symbool Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen.

Contactinformatie