Subsidie AED-toestel

Stad Brugge geeft een subsidie aan organisaties of particulieren die een nieuw of een bestaand AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator) publiek toegankelijk willen maken.

Je kan de subsidie aanvragen vanaf 1 januari 2023 tot en met tot 31 december 2024.

Voorwaarden

 • Het toestel waarvoor je subsidie aanvraagt moet zich op het Brugse grondgebied bevinden.
 • Het reglement geldt enkel voor nieuwe en publiek toegankelijke toestellen, aangekocht vanaf de datum van inwerkingtreding van het reglement (= 1 januari 2023).
  De datum van bestelling geldt als aankoopdatum.
 • Voor subsidiëring van gemaakte kosten voor het publiek toegankelijk maken van bestaande toestellen geldt eveneens de datum van het plaatsen van de bestelling voor het uitvoeren van werken. Deze datum geldt pas vanaf datum inwerkingtreding van het reglement (= 1 januari 2023).

Procedure

 1. Vraag je subsidie aan via dit online formulier.
 2. Dien je aanvraag bij voorkeur in vóór de bestelling van het toestel of de aanvang van de werken.
  Op die manier kun je nog feedback krijgen op je plannen.
 3. Dien binnen de maand na levering of uitvoering van de werken de bewijsstukken in via dit online formulier.
 4. De termijn tussen het indienen van het aanvraagformulier en het indienen van de bewijsstukken bedraagt maximum 4 maand. 
 5.  De betaling van de subsidie gebeurt na:
  • indiening en goedkeuring aanvraagformulier en bewijsstukken door het college van burgemeester en schepenen;
  • en binnen de twee maand na controle ter plaatse van de plaatsing van het toestel en - indien van toepassing - van de uitvoering van de werken.
 6. Er volgt een controle door de dienst preventie - noodplanning.
 7. De betaling gebeurt via overschrijving op de rekening van de aanvrager.

Bedrag

Het te ontvangen subsidiebedrag bedraagt max. 250 euro met een maximum van 25 procent van de aankoopprijs (incl. BTW) van het nieuw, publiek toegankelijk toestel. In de aankoopprijs van het toestel worden kosten voor de kast, onderhoudskosten, plaatsingskosten, enz. niet meegerekend.

Het subsidiebedrag voor het uitvoeren van werken voor het publiek toegankelijk maken van een bestaand AED-toestel bedraagt eveneens max. 250 euro met een maximum van 25 procent van de aangerekende kosten. In tegenstelling tot de aankoop van toestellen komen kosten voor de aankoop en plaatsing van een buitenkast hier wel in aanmerking. Beide bovenstaande subsidies kunnen niet worden gecumuleerd voor één en hetzelfde toestel.