Subsidie voor Brugse LGBTI+ verenigingen

/verenigingen

Dit subsidiereglement heeft als doel de Brugse LGBTQI+ verenigingen te ondersteunen in hun werking die zij hebben uitgebouwd.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie moet de vereniging:

  • een vereniging zijn van en voor de LGBTQI+ gemeenschap
  • haar zetel in Brugge hebben
  • een bestuur hebben met minimum 3 leden en minimaal 5 actieve Brugse leden tellen
  • in het betreffende kalenderjaar te Brugge ten minste zes ontmoetings- en/of vormingsactiviteiten organiseren die overeenkomstig artikel 3 meetellen voor het variabel subsidiedeel
  • geen andere werkingssubsidie van de stad Brugge ontvangen

Procedure

De subsidie vraag je aan met het formulier. (zie bij Documenten rechts op deze pagina).

De werkingssubsidie geldt per kalenderjaar. Aanvragen met betrekking tot het voorbije werkjaar moeten voor 1 februari van het daarop volgende jaar worden ingediend.

Je stuurt het aanvraagformulier op naar:
Diversiteitsdienst
Hoogstraat 9
8000 Brugge

De diversiteitsdienst brengt je schriftelijk op de hoogte of je al dan niet een subsidie ontvangt.

Bedrag

Elke vereniging die aan de voorwaarden van het reglement voldoet en correct haar aanvraag indient, krijgt minimaal een forfaitair subsidiedeel van 150 euro.

Daarbovenop wordt volgens een puntensysteem een variabel subsidiedeel toegekend.

Regelgeving

Subsidiereglement voor Brugse LGBTQI+ verenigingen 

Contactinformatie