Subsidie voor het bestrijden van menstruatiearmoede

Secundaire scholen met vestigingsplaats op het Brugs grondgebied kunnen subsidies ontvangen voor het bestrijden van menstruatiearmoede. 

Groep Brugge voorziet een budget voor:

 • aankoop menstruatiekastjes of materiaal om kastjes te vervaardigen waarin menstruatiemateriaal ter beschikking wordt gesteld. Dit menstruatiemateriaal is vrij toegankelijk en beschikbaar (bijvoorbeeld in de toiletten) voor de leerlingen. De plaats en de manier waarop het menstruatiemateriaal wordt aangeboden is niet stigmatiserend.
 • aankoop van menstruatiemateriaal (om in de kastjes ter beschikking te stellen).
 • het ontwikkelen van een communicatieplan waarin, samen met alle leerlingen (zowel jongens als meisjes), de afspraken rond het gebruik en respecteren van de menstruatiekastjes bepaald wordt, menstruatieschaamte en -armoede onder de aandacht gebracht worden,… . De school engageert zich om rond het thema menstruatiearmoede te werken en het jaarlijks onder de aandacht te brengen. Groep Brugge stelt hiervoor gratis educatief materiaal ter beschikking waar scholen kunnen op intekenen.
 • Elke school dat intekent op het reglement, kan een beroep doen op de expertise van het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) voor een gratis nascholing voor leerkrachten en de educatieve box 'Schilders op bezoek' www.cgso.be/schilders-op-bezoek (zie aanvraagformulier).

Voorwaarden

Enkel scholen met meisjes in hun leerlingenpopulatie komen in aanmerking voor de aanvraag van subsidies.

Non-discriminatieclausule

Wanneer de Brugse lokale overheid subsidies aan een school toekent, gebeurt dit steeds onder de voorwaarde dat de school, onder zijn leerlingen, personeel of bij activiteiten:

 • geen enkele vorm van discriminatie toestaat op grond van (sociale) afkomst, burgerlijke staat, fysieke of genetische kenmerken, geboorte, geloof en levensbeschouwing, geslacht, gezondheidstoestand, handicap, huidskleur, leeftijd, nationale of etnische afstamming, nationaliteit, politieke overtuiging, seksuele oriëntatie, taal, vermogen, zogenaamd ras, syndicale overtuiging;
 • openstaat of toegankelijk is voor iedereen;
 • elk discriminerend gedrag voorkomt en indien nodig bestrijdt en bestraft;
 • de wetten en reglementen inzake non-discriminatie en gelijke kansen naleeft;
 • zijn leerlingen of personeel op de hoogte brengt van de mogelijkheden om discriminatie aan te klagen;
 • als beroep gedaan wordt op medewerking van derden (bv. spreker,…) voor bepaalde acties of activiteiten, hen deze non-discriminatieclausule ter kennis brengt. De school zorgt ervoor dat ook zij de non-discriminatieclausule naleven.

Wanneer deze non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de lokale overheid maatregelen nemen. Dit kan gaan tot het inhouden of terugvorderen van de subsidie.

Procedure

 1. Groep Brugge verspreidt de subsidieoproep in de loop van september.
 2. Scholen kunnen voor het lopende schooljaar via het aanvraagformulier op de oproep reageren, tegen ten laatste 15 november.
 3. Hier vraag je de subsidie aan.
 4. Indien de aanvragen het budget overschrijden, komen de scholen, met het hoogste aandeel SES-leerlingen (uit kwetsbare gezinnen), in aanmerking.

 

 

Bedrag

Scholen die intekenen op de subsidieaanvraag, tekenen in op een traject van 3 schooljaren:

 • In schooljaar 1 ontvangen secundaire scholen een maximaal budget van €750 voor
  • de aankoop van materiaal voor de vervaardiging van menstruatiekastjes of voor de aankoop ervan (maximaal €350)
  • de ontwikkeling van een communicatieplan en afspraken rond het gebruik van de menstruatiekastjes samen met de leerlingen & aankoop menstruatiemateriaal voor in de kastjes (samen max €400)
 • in schooljaar 2 en 3 ontvangen secundaire scholen een maximaal budget van €400 voor het bijsturen van het communicatieplan en de aankoop van menstruatiemateriaal
 • vanaf schooljaar 4 ontvangt de school een 'bestendigingsbudget' voor de aankoop van menstruatiemateriaal a rato van het aantal meisjes dat in de school schoolloopt:
  • scholen met minder dan 100 meisjes ontvangen €150
  • scholen met 100 tot en met 249 meisjes ontvangen €250
  • scholen met 250 tot en met 349 meisjes ontvangen €350
  • scholen met meer dan 350 meisjes ontvangen €450

Contactinformatie