Subsidie voor leden van de Mondiale Raad

Subsidie voor leden van de Mondiale Raad


Organisaties met vertegenwoordiging in de Mondiale Raad kunnen een subsidie aanvragen voor hun werking.
De organisatie krijgt een subsidie per werkjaar. Een werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Voorwaarden

 • De aanvrager dient tenminste één werkjaar in Brugge actief te zijn en moet een beknopt werkingsverslag van het voorbije werkjaar voorleggen.
 • De aanvrager is een feitelijke vereniging of rechtspersoon die samengesteld is uit twee of meerdere personen en stemgerechtigd lid van de Mondiale Raad van Stad Brugge, hierna 'lidorganisatie' genoemd.
 • De aanvrager, of de plaatsvervanger, woont minstens vier keer per werkjaar de Algemene Vergadering van de Mondiale Raad bij, blijkend uit de aanwezigheidslijsten.
 • De aanvrager moet per werkjaar minstens twee eigen activiteiten organiseren in Brugge én medewerking verlenen aan minstens één door de dienst Lokaal Mondiaal en/of Mondiale Raad georganiseerde activiteit. Dit wordt aangetoond aan de hand van de ingevulde subsidieaanvraag.

Procedure

Hoe vraag je de subsidie aan?

 1. Alle leden van de Mondiale Raad hebben toegang tot de cloud van de raad.
 2. Per organisatie is er een map voorzien met het aanvaagformulier. Ondervind je problemen met het inloggen? Stuur ons een e-mail.
 3. Vul de aanvraag volledig en in het Nederlands in en voeg gevraagde bewijsstukken toe.
 4. Dien de aanvraag ten laatste op 1 februari van het volgende werkjaar in.

Wanneer ontvang je de subsidie?

De dienst Lokaal Mondiaal berekent de subsidies van alle lidorganisaties en legt deze voor aan het college van burgemeester en schepenen voor goedkeuring. In de periode maart-april brengen we je op de hoogte van de beslissing en het subsidiebedrag.

Bedrag

De subsidie heeft geen minimum- of maximumbedrag. Het bedrag van de subsidie hangt af van:

 • de toelage die Stad Brugge aan de Mondiale Raad toekent;
 • het aantal organisaties die een aanvraag indienen;
 • de punten die toegekend worden voor je (deelname aan) activiteiten.

Regelgeving

Subsidiereglement leden Mondiale Raad.

Contactinformatie