Subsidie voor merkwaardige grafmonumenten

Brugge stimuleert particulieren die inspanningen willen doen voor het behoud van waardevolle grafmonumenten via de weinig gekende subsidie voor merkwaardige grafmonumenten.

De criteria voor toekennnen van de subsidie zijn o.a. graftekens van belangrijke figuren, kunsthistorisch waardevol graftekens, belangrijke ontwerper/uitvoerder, monumenten met een belangrijke impact op het kerkhoflandschap.

Meebrengen

De aanvraag op naam van de concessiehouder(s) moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen vóór de werken worden aangevat. Bij de aanvraag moeten de nodige plannen, (indien beschikbaar) studies, foto's, beschrijving en raming van de werken worden gevoegd.

 

Bedrag

Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op 50% van de totale kostprijs van de restauratie van merkwaardige graftekens (exclusief B.T.W.) met een maximum van 2500 euro.

Regelgeving

"Subsidiereglement restaureren merkwaardige graftekens" op deze pagina.

Contactinformatie