Subsidie voor mondiale activiteiten in Brugge

Subsidie voor mondiale activiteiten


Brugse organisaties die zich inzetten voor het Globale Zuiden kunnen een financieel duwtje in de rug krijgen.
Activiteiten (zoals een educatieve workshop, spel, lezing ...) waarbij Bruggelingen in contact komen met een project, thema of land in het Globale Zuiden, komen in aanmerking voor een toelage.
Met het Globale Zuiden bedoelen we Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Voorwaarden

 • De activiteit vindt plaats in Brugge.
 • De activiteit heeft als hoofddoel informatie te verstrekken en te sensibliseren over één of meerdere mondiale thema's gelinkt aan het Globale Zuiden.
 • De aanvrager kan een Brugse afdeling van een ngo zijn, een Brugse vzw, feitelijke vereniging of school.

Procedure

 1. Dien je online aanvraag minstens twee maanden vóór aanvang van de activiteit in.
 2. Bereid je dossier voor door en voorzie de juiste bijlages (zie 'Meebrengen')
 3. Je dossier wordt voor advies voorgelegd aan de leden van de Mondiale Raad.
 4. Daarna neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.
 5. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht over de beslissing.

Meebrengen

Welke documenten moet je klaar houden tijdens het invullen van de online aanvraag?

Overloop eerst de vragen, en voeg bij het invullen van de aanvraag volgende documenten toe:

Bedrag

Je kan tot 75 procent van alle gemaakte onkosten voor een activiteit terugkrijgen.
De subsidie bedraagt maximum 500 euro:

 • 80 procent van de subsidie wordt na goedkeuring uitbetaald.
 • 20 procent van de subsidie krijg je na de activiteit.


Je moet hiervoor volgende bewijsstukken indienen:

 • een verslag van de activiteit;
 • promomateriaal van de activiteit: met vermelding van 'met steun van Stad Brugge' of download het logo
 • de afrekening van de gemaakte onkosten (kopies van facturen, enz.).

Uitzonderingen

Je hebt geen recht op deze subsidie als je al subsidies van andere stadsdiensten ontvangt voor dezelfde activiteit.

Regelgeving

Subsidiereglement voor mondiale activiteiten in Brugge

Contactinformatie