Subsidie voor mondiale activiteiten in Brugge

Subsidie voor Noord-Zuidactiviteiten

Brugse organisaties kunnen steun krijgen wanneer ze activiteiten opzetten die Bruggelingen in contact brengen met een project, thema of land in het Globale Zuiden. Met het Globale Zuiden bedoelen we Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

De activiteiten moeten informeren en sensibiliseren rond de Noord-Zuidverhoudingen, ontwikkelingsproblematiek en – samenwerking of aanverwante thema’s.

Voorwaarden

 • De activiteit vindt plaats in Brugge.
 • De activiteit heeft als hoofddoel informatie te verstrekken en te sensibliseren over één of meerdere mondiale thema's gelinkt aan het Globale Zuiden.
 • De activiteit is niet louter fondsenwervend.
 • De aanvrager kan een Brugse afdeling van een ngo zijn, een Brugse vzw, feitelijke vereniging of school. De organisatie heeft een werking in Brugge.

Procedure

 • Download het reglement en het aanvraagformulier.
 • Je vult de aanvraag volledig en in het Nederlands in.
 • Je moet de aanvraag minstens twee maanden voor aanvang van de activiteit indienen bij de stad.
 • Je krijgt een schriftelijk bericht met de beslissing.

Bedrag

Je kan tot 75 procent van alle gemaakte onkosten voor een activiteit terugkrijgen.
De subsidie bedraagt maximum 500 euro:

 • 80 procent van de subsidie wordt na goedkeuring uitbetaald
 • 20 procent van de subsidie krijg je na de activiteit.


Je moet hiervoor volgende bewijsstukken indienen:

 • een verslag van de activiteit;
 • promomateriaal van de activiteit: met vermelding van 'met steun van Stad Brugge' of download het logo:
   logo lokaal mondiaal
 • de afrekening van de gemaakte onkosten (kopies van facturen, enz.).

 

Uitzonderingen

Je hebt geen recht op deze subsidie als je al subsidies van andere stadsdiensten ontvangt voor dezelfde activiteit.

Regelgeving

Subsidiereglement voor mondiale activiteiten in Brugge

Contactinformatie