Werkingssubsidie voor vaderlandslievende verenigingen

Erkende vaderlandslievende verenigingen kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie om hun werking te financieren.

Voorwaarden

De werkingssubsidie wordt slechts uitbetaald na ontvangst van het activiteitenverslag, het financieel verslag en één exemplaar van het volledig ingevuld en ondertekend (twee handtekeningen volstaan) formulier 'aanvraag tot uitbetaling'.

Procedure

Dien het activiteitenverslag, het financieel verslag van het voorbije werkjaar en de aanvraag om toelage in bij de dienst Public relations en onthaal, Blinde-Ezelstraat 3, 8000 Brugge, pr@brugge.be.

Meebrengen

  • Activiteitenverslag
  • Financieel verslag
  • Aanvraag om werkingssubsidie

Contactinformatie