Werkingssubsidie voor vaderlandslievende verenigingen

Erkende vaderlandslievende verenigingen kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de Stad Brugge om hun werking te financieren.

Voorwaarden

De werkingssubsidie wordt slechts uitbetaald na ontvangst van het activiteitenverslag, het financieel verslag en één exemplaar van het volledig ingevuld en ondertekend (twee handtekeningen volstaan) formulier 'aanvraag tot uitbetaling'.

Procedure

Dien het activiteitenverslag, het financieel verslag van het voorbije werkjaar en de aanvraag om toelage in bij Stad Brugge, t.a.v. dienst Public relations en onthaal, Burg 12, 8000 Brugge of via mail pr@brugge.be.

Meebrengen

  • Activiteitenverslag
  • Financieel verslag
  • Aanvraag om werkingssubsidie

Contactinformatie