Taxibonnen

Je kan beroep doen op deze dienstverlening als
> je je niet meer vlot kan verplaatsen
> je geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer
> je niet over een eigen wagen beschikt

Voorwaarden

> minimum 18 jaar
> gedomicilieerd zijn in Brugge
> aan de inkomensvoorwaarden voldoen (max. tweemaal het leefloontarief)

Procedure

Een aanvraag doe je bij een maatschappelijk werker van de dienst Zorgverlening:

Ruddershove 4
8000 Brugge
T 050 32 70 00
zorgverlening@mintus.be

Bij goedkeuring van je aanvraag ontvang je een erkenningskaart met het aantal toegekende taxibonnen. Je kunt maximum 10 taxibonnen per maand kopen. We leveren ze ook aan huis op jouw verzoek (kostprijs: € 2 verzendkosten).

Voor levering aan huis van de bonnen neem je contact op met de Minder Mobielen Centrale.

Taxibonnen hebben een waarde van € 5,00 waarvoor betrokkene zelf € 2,50 betaalt en het OCMW tussenkomt met € 2,50.

Meebrengen

> identiteitsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail)
> klevertje van het ziekenfonds
> bewijs van je inkomsten

Bedrag

Je hebt maandelijks recht op maximum 10 taxibonnen van € 2,50 per stuk. Elke bon is bij de aangesloten Brugse taxibedrijven het dubbel waard.

Taxibonnen hebben een waarde van € 5,00 waarvoor betrokkene zelf € 2,50 betaalt en het OCMW tussenkomt met € 2,50.