Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie

VRIJE TIJD IS VOOR IEDEREEN

In en rond Brugge is er een ruim aanbod van vrijetijdsactiviteiten: sportclubs, concerten, jeugdverenigingen, theatervoorstellingen, bioscopen, cursussen, sportwedstrijden, …
Alleen: als je het financieel moeilijk hebt, zijn veel van die activiteiten te duur.
Veel mensen vinden het ook moeilijk om alleen naar een onbekende activiteit te gaan.

Omdat kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten een basisrecht is, sloegen het OCMW en het Stadsbestuur van Brugge de handen in elkaar, om het vrijetijdsaanbod voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken. 
We doen dit niet alleen, maar werken samen met:
- de verenigingen waar armen het woord nemen
- diensten/organisaties die actief zijn rond cultuur, sport en jeugdwerk
- hulpverleningsorganisaties

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie biedt gratis begeleide activiteiten én financiële maatregelen aan.

Voorwaarden

De begeleide activiteiten worden aangeboden aan Bruggelingen die beperkt zijn in de mogelijkheden om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten.

De beperkingen kunnen verschillende oorzaken hebben:
- financiële problemen
- gezondheidsproblemen
- leefomstandigheden
- beperkte kennissenkring
Ook mensen die buiten Brugge wonen, maar enkel in Brugge in begeleiding zijn bij een welzijnsorganisatie, kunnen deelnemen.

Voor de financiële maatregelen van het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie moet je inkomen onder de Europese armoedegrens liggen:

Alleenstaande         1.284 euro per maand
Koppel                   1.926 euro per maand

per kind ten laste jonger dan 14 jaar: 385 euro extra
per kind ten laste vanaf 14 jaar: 642 euro extra.
 
Voor de berekening wordt met alle inkomsten (met uitzondering van integratie-tegemoetkoming en mantelzorgpremie) rekening gehouden. 

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie verdeelt ook de sport-axi-bonnen en jeugd-axi-bonnen én doet reservaties bij het Steunpunt Vakantieparticipatie en het Vlaams Fonds Vrijetijdsparticipatie. Voor deze 4 dingen volstaat het dat je een verhoogde tegemoetkoming in medische kosten hebt bij je ziekenfonds.

Procedure

Wil je te weten komen waarvan jij gebruik kunt maken?
Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen
- op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur)
- op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur)
Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. Je kunt een afspraak maken door te bellen naar D'Oude Stoasie (050 32 63 40).

 

Meebrengen

we kunnen het gemakkelijkst overlopen waarop je allemaal recht hebt, als je de volgende dingen meebrengt:
- je inkomstengegevens of een bewijs van budgetbeheer/collectieve schuldenregeling
- klevertjes van het ziekenfonds van alle gezinsleden

Contactinformatie