tegemoetkomingen in kosten voor vrijetijdsactiviteiten, internet en digitale televisie

Kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten is een basisrecht.
Maar: veel vrijetijdsactiviteiten zijn te duur voor mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten.

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie betaalt een tegemoetkoming op  kosten voor vrijetijdsactiviteiten én abonnementen voor internet en digitale televisie, aan 80 % van de totale kost. Ook digitale abonnementen (zoals Spotify, Netflix, Disney Channel ...) vallen onder deze regeling.
De tegemoetkoming 80 % wordt vanaf 2 januari van elk kalenderjaar uitbetaald. Ook mensen die niet bij het OCMW in begeleiding zijn, maar aan de inkomstenvoorwaarden voldoen, kunnen van deze tegemoetkoming genieten.
Je kan per jaar een budget van € 240 per volwassene en € 120 per kind ten laste terugkrijgen op kosten voor sport, cultuur en jeugdwerk. 

Voorwaarden

De tegemoetkoming 80% wordt toegekend aan

 • personen die in Brugge wonen
 • personen die enkel in Brugge in begeleiding zijn bij een welzijnsorganisatie (en niet wonen in een gemeente waar ook een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie actief is).

Om van de tegemoetkoming te kunnen genieten, moet je

 • in budgetbeheer (met afbetaling van schulden) zijn
 • in collectieve schuldenregeling zijn
 • een gezinsinkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt:
  Alleenstaande         1.284 euro per maand
  Koppel                      1.926 euro per maand

  per kind ten laste jonger dan 14 jaar: 385 euro extra
  per kind ten laste vanaf 14 jaar: 642 euro extra.

 
Voor de berekening wordt met alle inkomsten (met uitzondering van integratie-tegemoetkoming en mantelzorgpremie) rekening gehouden. 

Procedure

Wil je van deze tegemoetkoming gebruik maken?
Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen

 • op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur)
 • op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur)
  Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. Je kunt een afspraak maken door te bellen naar D'Oude Stoasie (050 32 63 40).

Je kunt de betaalbewijzen ook afgeven aan je maatschappelijk werker bij het OCMW.

De betaalbewijzen moeten ons bereiken tegen 24 december.

Meebrengen

 • Betaalbewijzen van de activiteiten waarvoor een tegemoetkoming gevraagd wordt
 • Inkomstenbewijzen.

Contactinformatie