Tenlasteneming

Nodig je als inwoner van Brugge (garant) een niet-EU burger uit die zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt voor een kort verblijf in België, dan heb je een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) nodig. De garant is een Belg of (niet) EU burger met onbeperkt verblijf. Niet-EU burgers met A-kaart kunnen geen tenlasteneming onderschrijven.

Voorwaarden

 • Het gaat hier over visumplichtige en niet-visumplichtige buitenlanders (niet-EU).
 • Dit document moet worden gelegaliseerd door het stadsbestuur. Maak hiervoor een afspraak 'Tenlasteneming'. Het document vind je rechts op deze pagina.

Procedure

 • Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat
 1. Indien je je garant wil stellen voor een niet-Belg, dan bied je je aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven om een formulier van verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) te verkrijgen.
 2. Indien de voorwaarden zijn vervuld, legaliseert en dateert de ambtenaar het ingevulde formulier en wordt het origineel teruggegeven aan de garant. De garant stuurt dit origineel naar de visumaanvrager op, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen.
 3. De gelegaliseerde tenlasteneming is 6 maanden geldig na datum van legalisatie.

 

 • Niet-visumplichtige vreemdelingen en visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een niet-Belgische ambassade of consulaat
 1. Indien de visumaanvraag wordt ingediend in een niet-Belgische Ambassade, wordt het ingevulde formulier eerst naar Dienst Vreemdelingenzaken gestuurd voor goedkeuring van de inkomsten van de garant. Deze aanvraag duurt 6 à 7 weken. In dit geval moet het bewijs van inkomsten worden meegebracht naar de gemeente.
 2. Je wordt telefonisch verwittigd als het document kan worden afgehaald.
 3. De gelegaliseerde tenlasteneming is 6 maanden geldig na datum van legalisatie.

Meebrengen

 • Originele (geen kopie!) identiteits- of verblijfskaart van de garant (d.i. de persoon die uitnodigt).
 • De verbintenis tot tenlasteneming (blz. 1 volledig ingevuld zonder doorhalingen + aftekenen): één formulier per persoon invullen.
 • Bewijzen inkomsten garant adhv. 3 loonfiches of pensioenfiches of bewijs van uitkeringen of belastinguittreksel van het voorafgaande jaar en kinderbijslag (deze moeten steeds worden bijgevoegd bij de aanvraag tot tenlastenming, maar enkel worden meegebracht naar de gemeente indien de aanvraag wordt ingediend in een niet-Belgische ambassade).

Bedrag

Gratis

Contactinformatie