Tenlasteneming

Nodig je als inwoner van Brugge (garant) een niet-Belg uit voor een kort verblijf in België die zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt, dan heb je een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) nodig.  

Dit document moet gelegaliseerd worden door het stadsbestuur, maak hiervoor een afspraak 'tenlasteneming'.

Het document vind je rechts op deze pagina of haal je aan het onthaal op in het Huis van de Bruggeling zonder afspraak.

Voorwaarden

Het gaat hier over visumplichtige en niet-visumplichtige buitenlanders (niet-EU).

Procedure

Visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een Belgische ambassade of consulaat

Indien je je garant wil stellen voor een niet-Belg, bied je je aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven om een formulier van verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) te verkrijgen.

Indien de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de ambtenaar het ingevulde formulier en wordt het origineel teruggegeven aan de garant. De garant stuurt dit origineel naar de visumaanvrager op, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen.

De gelegaliseerde tenlasteneming is 6 maanden geldig na datum van legalisatie.


Niet-visumplichtige vreemdelingen en visumplichtige vreemdelingen die het visum aanvragen in een niet-Belgische ambassade of consulaat

Indien de visumaanvraag ingediend wordt in een niet-Belgische Ambassade, wordt het ingevulde formulier eerst naar Dienst Vreemdelingen Zaken gestuurd voor goedkeuring van de inkomsten van de garant. Deze aanvraag duurt 6 à 7 weken. In dit geval moet het bewijs van inkomsten meegebracht worden naar de gemeente.

Je wordt telefonisch verwittigd indien het document afgehaald kan worden.

De gelegaliseerde tenlasteneming is 6 maanden geldig na datum van legalisatie.

 

Meebrengen

  • Originele (geen kopie!) identiteits- of verblijfskaart van de garant (d.i. de persoon die uitnodigt)

  • De verbintenis tot tenlasteneming (blz. 1 volledig ingevuld zonder doorhalingen + aftekenen): één formulier per persoon invullen

  • Bewijzen inkomsten garant adhv 3 loonfiches of pensioenfiches of bewijs van uitkeringen of belastinguittreksel van het voorafgaande jaar en kinderbijslag (deze moeten steeds worden bijgevoegd bij de aanvraag tot tenlastenming maar enkel worden meegebracht naar de gemeente indien de aanvraag  wordt ingediend in een niet-Belgische ambassade)

Bedrag

Gratis

Contactinformatie