Tenlasteneming sociale bijdragen

Vier personen in overlegHet OCMW kan de sociale bijdragen van een zelfstandige ten laste nemen bij een faillissement. Dit gebeurt voor het "in regel stellen van het ziekenfonds" (verzekerbaarheid en uitkering).
Het bedrag dat OCMW Brugge neemt, moet de betrokkene achteraf aan ons terugbetalen.

Voorwaarden

> de zelfstandige activiteit beëindigd hebben
> geen ziekteuitkering krijgen omwille van het feit dat de sociale bijdragen voor de twee kwartalen voorafgaand aan de aanvraag niet vereffend werden
of
> niet in orde zijn met de verzekerbaarheid bij het ziekenfonds omwille van het feit dat de sociale bijdragen voor de referteperiode niet vereffend werden
> niet over voldoende financiële middelen beschikken om de sociale bijdrage te vereffenen

Procedure

 

Het Eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. Op basis van de door jou verstrekte gegevens gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door. Kan het OCMW Brugge je helpen dan onderzoeken we eerst verder jouw sociale en financiële situatie en bekijken we voor welke steun je in aanmerking komt.

Ben je cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.

Voor nieuwe cliënten:
Zonder afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30u. tot 12.00u. (ten laatste om 11.45u. aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak:T: 050/32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> identiteitskaart
> bewijs einde zelfstandige activiteit
> bewijs van het ziekenfonds dat er geen ziekteuitkering wordt gegeven, omdat de sociale bijdragen over de referteperiode niet betaald zijn
> bewijs dat de verzekerbaarheid niet in orde is omdat de sociale bijdragen niet betaald zijn
> bewijs aanvraag vrijstelling van de openstaande sociale bijdragen
> bewijs dat men niet in de mogelijkheid verkeert om de bijdragen te vereffenen

Contactinformatie