Tenlasteneming verblijfskosten

Financiële tussenkomst in de kosten van opname in een onthaal- of opvangcentrum bij geen of onvoldoende bestaansmiddelen:

> een tegemoetkoming in de verblijfskosten - inclusief zakgeld - voor een persoon die over geen of ontoereikende bestaansmiddelen beschikt om de verblijfsfactuur geheel of gedeeltelijk te betalen
> tussenkomst in de vervoerskosten in het kader van intakegesprekken
> tegemoetkoming in de dokters- en apotheekkosten aan 90 %, zonder dat vereist is dat betrokkene een globaal medisch dossier heeft bij een arts

Voorwaarden

> verblijven in een erkend opvangcentrum en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister in Brugge
of
> ambtshalve afgevoerd zijn
of
> verblijven in een niet-erkend opvangcentrum dat in Brugge gelegen is


> 18 jaar zijn of als minderjarige ontvoogd zijn door huwelijk
> zwangere minderjarige of minderjarige met één of meerdere kinderen ten laste
> Belg zijn of erkend vluchteling, een lid van een EU-staat, staatloos zijn of vreemdeling en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
> ontoereikende bestaansmiddelen hebben: over een inkomen beschikken dat lager ligt dan de verblijfskosten
> alle rechten uitputten tot sociale uitkeringen

Procedure

 

Het eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is onze dienstverlening aangepast.

Hoogstraat 9

Voor onze vaste cliënten: Heb je een vraag over je dossier? Bel of e-mail je maatschappelijk werker. De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan terug door, weliswaar op afspraak.

Voor nieuwe cliënten: Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Contacteer ons op het algemeen telefoonnummer van de Hoogstraat 9: 050 32 77 70. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30u. tot 12.00u. Of stuur je hulpvraag door naar volgend e-mailadres: eerste.onthaal@ocmw-brugge.be.

Het Eerste onthaal is beperkt toegankelijk voor bezoekers en enkel op afspraak, zowel in de voor- als in de namiddag. De gesprekken kunnen ook doorgaan per telefoon of per e-mail.

We vragen je bij een afspraak hierop te letten:

  • Houd 1,5 meter afstand aan het onthaal
  • Kom alleen naar je afspraak (tenzij je begeleiding nodig hebt)
  • Wees stipt op de afspraak
  • Draag een mondmasker of sjaal die je mond en neus volledig bedekken

Wij zorgen voor afscherming en grondige ontsmetting in de spreeklokalen. Bedankt voor je medewerking!

Meebrengen

> bewijs van het laatste of huidig inkomen
> bankuittreksels van de laatste 3 maanden
> eventueel vonnis onderhoudsgeld of EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming)
> alle gegevens die een invloed hebben op het recht op leefloon en/of geldelijke bijstand

Volgende gegevens worden aan de aanvrager opgevraagd en dienen ingevuld te worden door te bevoegde instellingen:
> verklaring ziekenfonds omtrent de verzekerbaarheid
> verklaring zorgkas
> verklaring ziekenfonds met betrekking tot het recht op uitkeringen
> verklaring werkloosheidsuitkering

Contactinformatie