Tenlasteneming verblijfskosten

Financiële tussenkomst in de kosten van opname in een onthaal- of opvangcentrum bij geen of onvoldoende bestaansmiddelen:

> een tegemoetkoming in de verblijfskosten - inclusief zakgeld - voor een persoon die over geen of ontoereikende bestaansmiddelen beschikt om de verblijfsfactuur geheel of gedeeltelijk te betalen
> tussenkomst in de vervoerskosten in het kader van intakegesprekken
> tegemoetkoming in de dokters- en apotheekkosten aan 90 %, zonder dat vereist is dat betrokkene een globaal medisch dossier heeft bij een arts

Voorwaarden

> verblijven in een erkend opvangcentrum en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister in Brugge
of
> ambtshalve afgevoerd zijn
of
> verblijven in een niet-erkend opvangcentrum dat in Brugge gelegen is


> 18 jaar zijn of als minderjarige ontvoogd zijn door huwelijk
> zwangere minderjarige of minderjarige met één of meerdere kinderen ten laste
> Belg zijn of erkend vluchteling, een lid van een EU-staat, staatloos zijn of vreemdeling en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
> ontoereikende bestaansmiddelen hebben: over een inkomen beschikken dat lager ligt dan de verblijfskosten
> alle rechten uitputten tot sociale uitkeringen

Procedure

Omwille van de preventiemaatregelen voor Corona COVID-19, wordt het cliëntencontact bij onze dienstverlening beperkt.

Hoogstraat 9 - Huis van de Bruggeling - Ruddershove 4

Voor onze vaste cliënten:
De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan niet door. Om je veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen vervangen we alle contacten zoveel mogelijk door telefoongesprekken of e-mails.
Heb je een vraag over je dossier? Bel of mail je maatschappelijk werker.

Voor nieuwe cliënten:

Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Je blijft welkom, maar maak eerst een telefonische afspraak:

Huis van de Bruggeling: 050 44 80 00  Hoogstraat 9: 050 32 77 70

Volg de hygiënevoorschriften in de wachtzaal en hou minimum 1,5 meter afstand van andere personen in de wachtzaal.

We vragen ook om geduld en begrip: er zijn minder medewerkers beschikbaar dan gewoonlijk, maar we doen ons best om je zo snel mogelijk te helpen.

Meebrengen

> bewijs van het laatste of huidig inkomen
> bankuittreksels van de laatste 3 maanden
> eventueel vonnis onderhoudsgeld of EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming)
> alle gegevens die een invloed hebben op het recht op leefloon en/of geldelijke bijstand

Volgende gegevens worden aan de aanvrager opgevraagd en dienen ingevuld te worden door te bevoegde instellingen:
> verklaring ziekenfonds omtrent de verzekerbaarheid
> verklaring zorgkas
> verklaring ziekenfonds met betrekking tot het recht op uitkeringen
> verklaring werkloosheidsuitkering

Contactinformatie