Tentoonstelling Begijnhoven Eeuwenoud Eigentijds

25
Nov
2019

Het project ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’ brengt de hedendaagse cultuur rond de begijnhoven in woord en beeld onder de aandacht.
De expo loopt van 23 november tot 23 december in Begijnhof 30 in Brugge.

Tekenaar Stefaan Kerkhof bezocht samen met Maria Lammerant 40 begijnhoven en maakte er tekeningen van. Zijn zoon Alexander trok in zijn voetspoor met camera in de hand en onderzocht de maatschappelijke tendensen op de begijnhoven. Kunsthistorica, theologe en vertelster Mieke Felix belicht vanuit haar expertise de belangrijkste periodes in de geschiedenis van de begijnenbeweging.

Het resultaat is een boek en een tentoonstelling over uniek erfgoed in de Lage Landen dat aan actuele thema’s raakt. Met tekeningen, historische benaderingen, bijzondere verhalen, 360° fotomateriaal en getuigenissen van onder meer Daniël Alliet, Hans Op de Beeck en Sigiswald Kuijken, en een voorwoord van Marc Vervenne.

Viering 20 jaar UNESCO-werelderfgoed

De tentoonstelling kadert in de viering van twintig jaar erkenning van dertien Vlaamse begijnhoven als UNESCO-werelderfgoed. De tentoonstelling bezocht eerder al Leuven, Brussel, Turnhout, Mechelen, Aarschot, Kortrijk, Tongeren, Diest, Lier, Gent-Sint-Amandstraat, Breda en Herentals. Na Brugge komt enkel nog Overijse aan de beurt.

Locatie en openingsuren

De tentoonstelling vindt plaats in Begijnhof nr. 30, de inkom van de zogenaamde woning van de grootjuffrouw en loopt van 23 november tot 23 december.
Ze is vrij toegankelijk, steeds  van woensdag tot zondag, telkens van 14 tot 18 uur. De tentoonstelling is gesloten op maandag en dinsdag.
Zie ook www.eeuwenoudeigentijds.be 

Een symbolisch moment

Het tijdstip van deze opening en receptie komt op een belangrijk symbolisch moment. De zusters hebben beslist om de vroegtijdige ontbinding van de erfpacht van de VZW Prinselijk begijnhof De Wijngaard aan te vragen.

Deze honderdjarige erfpachtovereenkomst dateert uit 1934, het einde ervan betekent dan ook het einde van een belangrijk hoofdstuk in de rijke geschiedenis van het begijnhof.
In plaats van 100 jaar is het 85 jaar geworden. De Stad respecteert de wens van de zusters en zal de verhuring van de huisjes op zich nemen, net als de administratie en herstellingen. Vanzelfsprekend kunnen de zusters zo lang ze willen in het Begijnhof blijven wonen. Alle bewoners van het Begijnhof zullen geïnformeerd worden over de gewijzigde situatie.

De Stad wenst niets te overhaasten maar wil zich ook  goed voorbereiden op de toekomst. Het College besliste daarom  om een expertengroep aan te duiden met als doel de krijtlijnen voor de toekomst van het Begijnhof uit te zetten, via een actieve reflectie rond diverse expertises en thema’s. Op basis daarvan kunnen dan op termijn een haalbaarheidsstudie en een plan voor het toekomstig beheer opgemaakt worden.