Tentoonstelling Stoffige Archieven

30
apr
2019

Deze tentoonstelling in het Stadsarchief van Brugge is samengesteld naar aanleiding van het afgelopen Erfgoedweekend met als Thema ‘Hoe maakt u het?’. Op zondag bezochten reeds 500 mensen deze tentoonstelling. Deze expositie loopt nog tot aan het pinsterweekend (10 juni).

De titel 'Stoffige archieven' verwijst met een knipoog naar het vastgeroeste cliché als zouden archieven per definitie bewaard worden in stoffige magazijnen. Om dit cliché te duiden is er een filmpje gemaakt dat ook in deze expo te bezichtigen is, maar die via sociale media (facebookpagina van het Stadsarchief) al bijna 2.000 keer is bekeken.

Inhoudelijk gaat ‘stoffige archieven’ over archiefdocumenten en dossiers die stukjes textiel bevatten. Op die manier zetten we de ambachten en beroepen actief in de textielsector in de kijker. Zowel in het Oud als in het Modern Archief selecteerden we enkele mooie voorbeelden, die zijn verzameld in vijf thema’s: ambachtsarchieven, uniformen van politie & brandweer, kledij voor arme ouderlingen & kinderen, historische kostuums voor stoeten en tenslotte de aankleding van de Stadsschouwburg.

Ambachtsarchieven leveren stof op

Binnen de textielsector waren tijdens het ancien régime heel wat ambachten en neringen actief. Denken we maar aan de kleermakers, de wevers, de ververs, de lijnwaadhandelaars, de merseniers enz. De eens zo machtige ambachten boetten in de 17de en 18de eeuw heel wat van hun belangrijkheid in. Toch hielden ze zich nog krampachtig vast aan hun oude beroepsmonopolies en verloren ze zich in langdurige en financieel zware processen met aanverwante beroepsgroepen. In deze procesdossiers tussen ambachten van de textielnijverheid treffen we soms mooie authentieke stukjes textiel aan die als bewijsstukken waren toegevoegd.

Politie en brandweer piekfijn uitgedost

In het Modern Archief van de stad Brugge zijn er tientallen dossiers over aanbestedingen voor de levering van lakens voor brandweer- en politie-uniformen aanwezig.  Deze aanbestedingen werden onder meer via affiches aangekondigd. Kandidaat-intekenaars konden het lastenboek en modelstalen bekijken in het stadhuis. Het indienen van een offerte was aan strikte voorwaarden onderworpen. De staaltjes stof die bij deze offertes hoorden, zijn vaak bewaard gebleven. Uiteindelijk koos het stadsbestuur één kandidaat die de levering mocht doen.

Oud en jong gekleed

Eén van de werken van barmhartigheid is het kleden van de naakten. De Brugse Koninklijke Maatschappij “Voor d’Oude Mannetjes” nam dit werk ter harte. Deze maatschappij werd gesticht in 1847. Decennialang voorzag ze jaarlijks tientallen oude en behoeftige Brugse mannen en vrouwen van nieuwe kleren. In de 19de eeuw waren er elk jaar ook tientallen kinderen uit de stadslagere scholen die één of meerdere kledingstukken als prijs voor hun goede resultaten kregen. Het ging over hemden, broeken, bloezen, petten … Het zullen bijzonder welgekomen geschenken geweest zijn voor deze jongens en meisjes die vaak in armoede opgroeiden.

Het stofferen van historische stoeten

In 1887 organiseerde de stad naar aanleiding van de onthulling van het standbeeld van Jan Breydel & Pieter de Coninck een historische stoet die op 14 en 22 augustus door de straten van Brugge trok. De aankoop van textiel in de vorm van kostuums en vlaggen heeft toen textiele sporen nagelaten in de archiefvorming.

Hetzelfde gebeurde zeventig jaar later toen de stad, naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in 1958, opnieuw de Gouden Boomstoet organiseerde. Deze stoet, die onder meer het huwelijk van Karel de Stoute met Margaretha van York evoceert, trok in 1907 een eerste maal door de stad in het kader van de openingsplechtigheden van de nieuwe zeehaven.

De rode bonbonnière

De Brugse Koninklijke Stadsschouwburg is één van de best bewaarde van zijn soort in Europa. Dit jaar vieren we de 150ste verjaardag van dit prachtige gebouw. De inhuldiging ervan vond plaats op 30 september 1869, met de opvoering van ‘Les mousquetaires de la Reine’ van Halévy. Vooraleer het zover was, werd er een heel traject doorlopen. Zo verdwenen enkele tientallen gebouwen onder de sloophamer om plaats te maken voor de nieuwe schouwburg.
Eén van die gebouwen was de Comedie, de oude theaterzaal. Het Brugse Stadsarchief bewaart verschillende dossiers over de bouw en aankleding van deze stadsschouwburg. Ze schetsen een prachtig en gedetailleerd beeld van de geschiedenis ervan. In één dossier zitten zelfs staaltjes stof uit de 19de eeuw.

De tentoonstelling ‘Stoffige archieven’ vindt plaats in de inkom van het Stadsarchief, Burg 11A, 8000 Brugge van 27 april tot 10 juni 2019.
Dagelijks gratis te bezoeken van 9u30 tot 17u.

Deel deze pagina

Contactinformatie