Transitie in Energie via een Regierol tov de Tertiaire Sector (TERTS)

Het partnerschap wil in de tertiaire sector een energietransitie bewerkstelligen door een ontzorgingstraject (faciliteren en stimuleren) vanuit de lokale overheden en/of andere actoren (bv. belangenverenigingen, …) om privé-investeringen in energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie ingang te doen vinden. De doelstelling van het project is EE en het gebruik van HE in het MKB/de KMO’s in de tertiaire sector te vergroten door (1) het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen, (2) het uitvoeren van een ontzorgingstraject en (3) het opzetten van een regiefunctie door gemeenten en/of andere actoren. De stad neemt haar regierol op door o.a. alle actoren nodig voor de innovatieve investering te identificeren, enthousiasmeren en overtuigen van de (energetische) winst die gepaard gaat met de investering. Bedrijven kunnen zich blijven concentreren op hun dagelijkse bedrijfsvoering. Door gebruik te maken van de projectresultaten, kan de doelgroep gericht investeren in innovatieve maatregelen en technieken.

Dit project betekent een projectsubsidie van 195.286,88 euro (50%) op een totale kost van 390.573,75 euro.  Hiermee wordt o.a. de renovatie van het Biekorf cultuurcafé gefinancierd.

projectleider
West-Vlaamse Intercommunale

Partners:
Katholieke Universiteit Leuven, Gemeente Goes, Interleuven, Universiteit Gent, Stad Brugge, Gemeente Middelburg, Technische Universiteit Eindhoven, Stichting Avans, Kunstencentrum Vooruit

Thema:
Energie

Meer informatie hier

interregTertsEU

Deel deze pagina