Transitie in Energie via een Regierol tov de Tertiaire Sector (TERTS)

Het partnerschap wil in de tertiaire sector een energietransitie bewerkstelligen door een ontzorgingstraject (faciliteren en stimuleren) vanuit de lokale overheden en/of andere actoren (bv. belangenverenigingen, …) om privé-investeringen in energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie ingang te doen vinden. De doelstelling van het project is EE en het gebruik van HE in het MKB/de KMO’s in de tertiaire sector te vergroten door (1) het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen, (2) het uitvoeren van een ontzorgingstraject en (3) het opzetten van een regiefunctie door gemeenten en/of andere actoren. De stad neemt haar regierol op door o.a. alle actoren nodig voor de innovatieve investering te identificeren, enthousiasmeren en overtuigen van de (energetische) winst die gepaard gaat met de investering. Bedrijven kunnen zich blijven concentreren op hun dagelijkse bedrijfsvoering. Door gebruik te maken van de projectresultaten, kan de doelgroep gericht investeren in innovatieve maatregelen en technieken.

De stad Brugge zet al sterk in op het overtuigen van burgers en het begeleiden ervan, dankzij het Vlaanderen-Nederland project See2Do!.  Nu wil de stad een stap verder gaan en inzetten op de tertiaire sector zodat ook zij een rol opnemen in het klimaatverhaal.

Dit project draagt bij tot het bereiken van de lokale doelstellingen voortkomend uit de ondertekening van het 'Covenant of Mayors (COM) en het SEAP (duurzaam energie actieplan).  Het project bouwt ook verder op de activiteiten die we reeds uitvoeren ikv 'See2Do!', waarbij we inzetten op het bereiken en meekrijgen van de burger in een duurzaam renovatieverhaal.  Binnen TERTS richten we ons op de tertiaire sector (KMO's).  Als demonstratieproject wordt een deel van de (duurzame) renovatie van het cultuurcafé bij de ‘Biekorf Bibliotheek’ meegesubsidieerd.

De tertiaire sector brengt op het grondgebied Brugge de grootste CO2- uitstoot met zich mee met een aandeel van 39% (271.654 ton). In deze tertiaire sector is in Brugge de horeca verantwoordelijk voor 15% van het totale energieverbruik van deze sector.

Terts heeft als troef dat er gewerkt wordt met een gedifferentieerde aanpak met enerzijds focus op sensibilisering en het inschakelen van tussenpersonen (‘energiescanners’ en begeleiders).  We maken de mogelijkheden van duurzame renovatie voor de sector toonbaar via een demoproject (cultuurcafé) en zullen, bij uitbreiding, de best practices van onze partners kunnen tonen.  Dergelijke best-practices kunnen de basis vormen voor lerende netwerken waarbij KMO’s elkaar challengen op het vlak van energiebesparing en duurzaamheid in het algemeen.  De stad Brugge zal advies en begeleiding op maat kunnen aanbieden en zal sterk inzetten op sensibilisatie en het ter beschikking stellen van laagdrempelige informatie.

Dit project betekent een projectsubsidie van 195.286,88 euro (50%) op een totale kost van 390.573,75 euro.  Hiermee wordt o.a. de renovatie van het Biekorf cultuurcafé gefinancierd.

projectleider
West-Vlaamse Intercommunale

Partners:
Katholieke Universiteit Leuven, Gemeente Goes, Interleuven, Universiteit Gent, Stad Brugge, Gemeente Middelburg, Technische Universiteit Eindhoven, Stichting Avans, Kunstencentrum Vooruit

Thema:
Energie

Meer informatie hier

interregTertsEU

Deel deze pagina