Terugbetalen reiskosten i.f.v. de verkiezingen

Bepaalde groepen kiezers kunnen de terugbetaling aanvragen van de reiskosten die ze op de dag van de verkiezingen hebben gemaakt.

Voorwaarden

Allen deze kiezers hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten of op een gratis treinbiljet :

  • kiezers die op de dag van de verkiezingen niet meer verblijven in de gemeente waar ze moeten gaan stemmen
  • loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen, en de leden van hun gezin die met hen samenwonen
  • studenten die voor hun studies in een andere gemeente verblijven dan de gemeente waar ze moeten stemmen
  • personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan de gemeente waar ze moeten stemmen

Procedure

Wie de trein neemt om te gaan stemmen, ontvangt op vertoon van de oproepingsbrief een gratis treinbiljet tweede klasse, heen en terug.

De loketbediende van de NMBS kan een attest vragen van de werkgever, van de verpleeg- of gezondheidsinrichting of van de onderwijsinstelling.

Wanneer u met een ander vervoersmiddel dan de trein gaat stemmen kan u bij het provinciebestuur van de plaats waar u moet gaan stemmen een aanvraag tot terugbetaling indienen.

Deze aanvraag moet ten laatste op 14 januari 2019 aan het provinciebestuur verstuurd worden via een vastgelegd formulier (A98).

Alleen het binnenlandse traject komt voor terugbetaling in aanmerking.