Terugbetaling inschrijvingskost KBO voor startende zelfstandigen

Het stadsbestuur wil startende zelfstandigen ondersteunen. Binnen de perken van het begrotingskrediet wordt hen de kostprijs voor de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen terugbetaald.

Voorwaarden

De inschrijvingskost in de KBO wordt enkel terugbetaald aan zelfstandigen in hoofdberoep die hun eerste of enige vestigingszetel op het grondgebied Brugge vestigen.

Komen niet in aanmerking voor terugbetaling:

  • Zelfstandigen in bijberoep
  • Vrije Beroepen
  • Bijkomende vestigingseenheden van een bestaande onderneming
  • Bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming
  • De omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een ondernemingrechtspersoon
  • Ondernemingen waarvan de gegevens in de KBO niet correct zijn
  • Vzw's

Procedure

Startende onderneming vullen online het aanvraagformulier (zie knop boven) in en voegen een uittreksel uit de KBO alsook hun bankrekeningnummer toe. 

Bedrag

Het tarief is bepaald bij KB op basis van artikel 50 van de Wet van 17 juli 2013. De inschrijvingskost bedraagt momenteel 88,50€.

Regelgeving

Starterspremie bij inschrijving KBO - reglement dd. 24 oktober 2017

Deel deze pagina

Contactinformatie