Terugbetaling van kosten voor vrijetijd

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie betaalt een tegemoetkoming in kosten voor vrijetijdsactiviteiten én abonnementen voor internet en digitale televisie, aan 80 % van de totale kost. Ook digitale abonnementen (zoals Spotify, Netflix, Disney Channel ...) vallen onder deze regeling.
De tegemoetkoming 80 % wordt vanaf 2 januari van elk kalenderjaar uitbetaald.

Ook mensen die niet bij het OCMW in begeleiding zijn, maar aan de inkomstenvoorwaarden voldoen, kunnen van deze tegemoetkoming genieten.

Je kan per jaar een budget van € 240 per volwassene en € 120 per kind ten laste terugkrijgen op kosten voor sport, cultuur en jeugdwerk. 

Hier kun je nalezen wat voor terugbetaling in aanmerking komt.

Voorwaarden

De tegemoetkoming 80% wordt toegekend aan

 • personen die in Brugge wonen
 • personen die enkel in Brugge in begeleiding zijn bij een welzijnsorganisatie (en niet wonen in een gemeente waar ook een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie actief is).

Om van de tegemoetkoming te kunnen genieten, moet je

 • of in budgetbeheer (met afbetaling van schulden) zijn
 • of in collectieve schuldenregeling zijn
 • een gezinsinkomen genieten dat onder de Europese Armoedegrens ligt
              alleenstaande                                                         1.366 euro
              koppel                                                                      2.049 euro
              per kind vanaf 14 jaar: 683 euro extra
              per kind jonger dan 14 jaar: 410 euro extra

Voor de berekening wordt met alle inkomsten (met uitzondering van integratie-tegemoetkoming en mantelzorgpremie) rekening gehouden. 

Procedure

Om van één van die aanbiedingen gebruik te maken, is het nodig dat we een zicht hebben op je financiële situatie. Eénmaal per jaar is het daarom nodig dat je alle nodige informatie bezorgt.

Maak daarom een afspraak op één van de zitdagen:
HUIS VAN DE BRUGGELING

Een afspraak maak je online of telefonisch via 050 44 80 00

D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE.
Een afspraak maak je telefonisch via 050 32 63 40 of via mail naar vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be

Meebrengen

Afhankelijk van de situatie moet je de volgende documenten meebrengen:

 • Bewijs van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
 • Inkomstengegevens (loon, vervangingsinkomen, groeipakket, onderhoudsgeld, spaargelden, …)

Je kunt de betaalbewijzen

De betaalbewijzen moeten ons bereiken tegen 20 december.

terug naar de hoofdpagina

Contactinformatie