Toegang tot hulp en diensten


Toegang tot hulp en diensten

Alle mensen, ook de meest kwetsbare mensen in onze stad, moeten vlot toegang hebben tot elke vorm van hulp- en dienstverlening. Samen willen we werken aan verbeterde toegankelijkheid, gebruikscomfort en kwaliteit in onze diensten. Zo geven we elke Bruggeling maximaal toegang tot een menswaardig leven.

 

We zetten in op:

  • het wegwerken van drempels
  • het mee helpen realiseren van sociale rechten
  • dienstverlening in de buurt

Contactinformatie