Toegang tot hulp en diensten


Toegang tot hulp en diensten

Alle mensen, ook de meest kwetsbare mensen in onze stad, moeten vlot toegang hebben tot elke vorm van hulp- en dienstverlening. Samen willen we werken aan verbeterde toegankelijkheid, gebruikscomfort en kwaliteit in onze diensten. Zo geven we elke Bruggeling maximaal toegang tot een menswaardig leven.

Heb je een idee hoe Brugge nog meer om mensen kan draaien?
Stuur ons jouw voorstel voor acties of mogelijke oplossingen!