Toegang tot hulp en diensten

Alle mensen, ook de meest kwetsbare mensen in onze stad, moeten vlot toegang hebben tot elke vorm van hulp- en dienstverlening. Samen willen we werken aan verbeterde toegankelijkheid, gebruikscomfort en kwaliteit in onze diensten. Zo geven we elke Bruggeling maximaal toegang tot een menswaardig leven. 
We zetten in op het wegwerken van drempels, het mee helpen realiseren van sociale rechten en van dienstverlening in de buurt.