Toegankelijkheid

Inwoners en bezoekers moeten in Brugge vlot gebruik kunnen maken van alle voorzieningen, gebouwen, open ruimten en dienstverlening.
Deze moeten bereikbaar, toegankelijk en verstaanbaar zijn. Leeftijd, beperking of talenkennis mogen hierbij geen rol spelen. 

In Brugge werkt de Toegankelijkheidsambtenaar, in samenwerking met heel wat stadsdiensten, elke dag aan een nog meer toegankelijke stad.

Via onderstaande pagina's kom je meer te weten over allerlei projecten inzake toegankelijkheid.