Toegankelijkheid

Brugge, toegankelijk voor iedereen

Brugge wil actief werken aan een toegankelijke stad. 

Iedere inwoner en bezoeker moet vlot gebruik kunnen maken van alle voorzieningen, gebouwen, open ruimten en dienstverlening.

Deze moeten bereikbaar, toegankelijk en verstaanbaar zijn. Leeftijd, beperking of talenkennis mag hierbij geen rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met kinderwagens, personen met een (tijdelijk) verminderde mobiliteit, minder mobiele voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsers of anderstalige bezoekers en inwoners.

Werken aan toegankelijkheid is bovendien werken aan een leefbare en aangename stad voor iedereen. Zo zijn pictogrammen bijvoorbeeld voor iedereen handig en duidelijk. En is het aanpassen van stoepranden niet alleen fijn voor mensen met een rolstoel, maar ook voor iemand met een kinderwagen.

Toegankelijkheidsambtenaar

Hiervoor werd een Toegankelijkheidsambtenaar aangeworven. Deze ambtenaar moet zorgen voor een toegankelijke stad. Brugge is één van de eerste steden in Vlaanderen die deze functie in het leven roept. Met de aanwerving wil Brugge de nodige ambitie tonen op vlak van toegankelijkheid.

De Toegankelijkheidsambtenaar werkt samen met iedereen die betrokken is een visie en een kader uit rond toegankelijkheid in de stad. De Toegankelijkheidsambtenaar zorgt ervoor dat in de werking, projecten en evenementen van Stad Brugge toegankelijkheid vanuit 'inclusive design' (ontwerpen voor iedereen) meegenomen wordt als denkkader vanaf stap één.

De toegankelijkheidsambtenaar adviseert mee omgevingsvergunningen en heeft bijzondere aandacht voor wegwerkzaamheden en toegankelijkheid van events. De Toegankelijkheidsambtenaar werkt hiervoor zoveel mogelijk samen met betrokken diensten. De ambtenaar sensibiliseert ook andere partners om de stad toegankelijk te maken. De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap is hierbij nauw betrokken. We werken hiervoor ook samen met Inter Vlaanderen

Aan de rechterkant van deze pagina kun je diverse nieuwsitems openen over het thema toegankelijkheid.

Contactinformatie

Contactpersonen