Toegankelijkheid: gebouwen

Stadsgebouwen

Renovatie en nieuwbouw

Een gebouw bezoeken zou geen probleem mogen zijn. Toch is dit niet altijd het geval. Er zijn trappen, je kan geen ticket kopen of je vindt je weg niet. Toegankelijkheid is meer dan fysieke toegankelijkheid. In bouwprojecten wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan geluid, kleurcontrast, voelplannen, duidelijke wegwijzers, beleving, ... We maken hier een duidelijk kader voor.

De keten van toegankelijkheid is hierbij belangrijk. Een toegankelijk gebouw moet je ook vlot kunnen bereiken. We willen hier als overheid een voorbeeldrol opnemen. We denken op voorhand na over toegankelijkheid. We kijken ook of we een label van toegankelijkheid kunnen halen. Het beursgebouw, BMCC, kreeg bijvoorbeeld als eerste het M+ label van de Vlaamse overheid. Alle plannen rond stadsgebouwen kan je hier terugvinden.

We vragen begeleiding en advies aan Inter, expertisecentrum toegankelijkheid en Universal Design en de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap.

Bestaande gebouwen

Voor bestaande gebouwen maken we een lijst met prioriteiten. We denken hierbij aan schoolgebouwen, sportgebouwen, ...

Toegankelijk sanitair

Eind 2021 werd een plan voorgesteld rond publieke toiletten. Deze moeten ook zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor verschillende groepen: rolstoeltoegankelijk, luiertafels voor baby's, genderinclusief, stomavriendelijk,...  Er wordt hiervoor een nieuw overzicht gemaakt van plaslocaties in Brugge. Er worden ook bijkomende locaties gezocht. Als iets niet toegankelijk is, verwijzen we door naar een andere locatie. We sensibiliseren ook horeca en handelszaken rond de European Disability Card en plaskaart. Hiermee kunnen mensen met plasproblemen sneller geholpen worden.

Andere publieke gebouwen

Vergunning

Er is een wetgeving rond toegankelijkheid. Dit wordt gecheckt bij het afleveren van een omgevingsvergunning. Soms wordt er een  afwijking toegestaan, bijvoorbeeld bij erfgoed of brandpreventie. Toch worden ook hier vaak creatieve oplossingen gevonden. Hierbij wordt afgestemd met de toegankelijkheidsambtenaar.

Toegankelijkheid winkels en horeca

Horeca en winkels horen bij een levendig stadsbezoek. Toch is vandaag slechts een klein deel toegankelijk. Samen met de handelaars verbeteren we de toegang. Bij verbouwing bijvoorbeeld. Of door een hellend vlak te plaatsen in bestaande handelszaken.

 Uiteraard zijn er nog meer aanpassingen nodig. Een toegang zonder drempel is wel een belangrijke voorwaarde.
Nieuwe handelszaken kunnen ook een toelage krijgen. Toegankelijkheid is hier één van de criteria in. 

Meer lezen?