Toekennen huisnummers

 • Bij nieuwbouw vraagt een burger/een architect een nieuw huisnummer aan.
 • Bij verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden worden er verschillende huisnummers aangevraagd.

Procedure

 1. Om een huisnummer te laten toekennen aan een (nieuwe) woning, neem je contact op met ons :
  • Telefonisch
  • Via mail
  • Op afspraak aan het loket
 2. Voor de toekenning van een huisnummer breng je de goedgekeurde plannen, bouwvergunning en situeringsplan mee.
 3. Na onderzoek en akkoord van de dienst Bevolking wordt er een attest opgemaakt en overhandigd voor de toekenning van het huisnummer.
 4. Wanneer de toekenning niet direct kan gebeuren, dan krijgt de burger bericht van het toegekende nummer.
 5. Je krijgt een attest van nummering, maar het stadsbestuur levert het huisnummerbordje NIET, dit moet je zelf aankopen. 

Meebrengen

 • Goedgekeurde bouwvergunning
 • Plannen van de woning of appartement
 • Inplantingsplan met de nummering van de aangelegen panden

Bedrag

Gratis

Regelgeving

 • Algemene onderrichting betreffende het houden van de bevolkingsregisters
 • Gemeentelijke verordening op de nummering van huizen en gebouwen

Contactinformatie