Toekomstprojecten Sint-Pieters

Een belangrijk stuk van de toekomst van Brugge speelt zich af op Sint-Pieters.

Er komt heel wat extra bewoning op Sint-Pieters, onder meer in de Sint-Pietersmolenwijk en in de wijk 'Blauwe Poort'. OCMW-zorgvereniging Mintus startte in 2020 met een dienstencentrum in het complex 'Rond den Heerd'. Buurtcentrum De Dijk blijft bestaan. Beide centra zullen hun werking op elkaar afstemmen en samenwerken. De Sint-Pauluskerk wordt gerenoveerd en de oude pastorie van Sint-Pieters wordt omgevormd tot een deelplek voor de buurt. Ook voor De Dijk en het Tempelhof zijn er plannen. Er wordt een studie opgemaakt om te kijken hoe deze grote stadstuin nog meer gebruikt kan worden als een verbindingsplek voor de inwoners van Sint-Pieters. Hiernaast werd recent het Age'In project opgestart zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en komt er een masterplan om te bekijken hoe de Sint-Pietersplas nog beter benut kan worden, denk aan recreatief zwemmen. Ook voor het gebied langs de Sint-Pieterskaai tot aan de Havenstraat in Sint-Jozef wordt een studie opgestart om te bekijken hoe stad, wonen en (maak)industrie kunnen verweven worden in een hernieuwde buurt vlakbij de historische kern én de binnenhaven.

Via deze pagina blijf je op de hoogte van de projecten op Sint-Pieters.

De stand van zaken van deze visies en projecten

 1. Conceptstudie De Dijk / Tempelhof
 2. Renovatie van De Oude Pastorie tot een deelhuis
 3. Masterplan recreatiegebied Sint-Pietersplas

 

1. Conceptstudie De Dijk / Tempelhof

De site Tempelhof / De Dijk is aan een grondige renovatie toe.
Deze plek is geschikt als recreatie- en ontmoetingsplek voor de inwoners van Sint-Pieters. Sint-Pieters zal de komende jaren heel wat evoluties kennen die het wonen, leven en werken in deze deelgemeente zullen veranderen. Denk aan de uitbreiding van de Sint-Pietersmolenwijk, de uitvoering van het nieuwe GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan), de realisatie van het derde spoor om Zeebrugge toegankelijker te maken en de renovatie van de huidige sociale woningen. Met al deze ontwikkelingen moet rekening gehouden worden bij het herdenken van site Tempelhof / De Dijk.

Stad Brugge kreeg in oktober 2018 van de Vlaamse Regering een conceptsubsidie van € 60.000 voor het stadsvernieuwingsproject ‘Stadssite De Dijk – Tempelhof’ op Sint-Pieters. Met deze subsidie kan een studie uitgevoerd worden als eerste stap in een grondige vernieuwing van deze plek. PT Architecten maakt deze studie op.


2. Renovatie van De Oude Pastorie tot een deelhuis

Stad Brugge diende in het voorjaar van 2019 een aanvraag in voor een projectsubsidie rond sociale infrastructuur. Minister Homans, Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding, kende Brugge een bedrag van 660.000 euro toe voor de realisatie van een eco-sociaal deelhuis in De Oude Pastorie op Sint-Pieters.

Stad Brugge wil deze plek op korte termijn een nieuwe gemeenschapsfunctie te geven en ook werk maken van de hoognodige restauratie. De Pastorie heeft een grote symbolische waarde en is onderdeel van een beschermd dorpsgezicht. Zo komt er letterlijk en figuurlijk ruimte om mensen dichterbij elkaar te brengen en om goederen, diensten en geschiedenis met elkaar te delen.

De Pastorie kan een laagdrempelige en toegankelijke ontmoetingsplaats worden die alle inwoners van Sint-Pieters ondersteunt en met elkaar verbindt.


3. Masterplan recreatiegebied Sint-Pietersplas

Stad Brugge gaat voor de opmaak van een masterplan voor het recreatiegebied Sint-Pietersplas (het deel ten westen van de Blankenbergse Dijk is grotendeels in eigendom van de Stad Brugge en het gebied rond de plas zelf wordt uitgebaat door Aan de Plas vzw / Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort.
Stad Brugge onderzoekt op welke manier dit gebied verder kan uitgroeien tot een stedelijke groenpool voor watersport, openluchtrecreatie en verblijfsrecreatie. Vandaag is het vooral een plas om te watersporten en zijn er sportkampen met overnachtingen, maar de activiteiten kunnen zeker nog breder dan dat. Dit recreatiedomein heeft met andere woorden heel wat troeven om te spelen, zwemmen, watersporten, ontmoeten en beleven.

Het Masterplan onderzoekt hoe het recreatiegebied op een kwalitatieve manier verder kan ontwikkelen, welke invullingsvragen een plek kunnen krijgen en welke niet en hoe dit alles ten opzichte van elkaar en ten opzicht van stad en buurt kan functioneren. Dit alles met respect voor de ecologische en landschappelijke kwaliteit.

Studiebureau BUUR kreeg de opdracht toegewezen en gaat eind 2020 aan de slag en zal alle betrokkenen en omwonenden hierover op verschillende tijdstippen en manieren informeren.

Contactinformatie

 • Huis van de Bruggeling

  Door corona werken we tijdelijk uitsluitend op afspraak. Leg je afspraak vast via https://afspraken.brugge.be. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge info@brugge.be

  • Vandaag van 08:30 tot 12:30 (Op zaterdag telefonisch niet bereikbaar)
  • Morgen gesloten
  Alle openingsuren