Toekomstprojecten Sint-Pieters

Een belangrijk stuk van de toekomst van Brugge speelt zich af op Sint-Pieters.

Er komt heel wat extra bewoning op Sint-Pieters, onder meer in de Sint-Pietersmolenwijk en in de wijk 'Blauwe Poort'. OCMW-zorgvereniging Mintus startte in 2020 met een dienstencentrum in het complex 'Rond den Heerd'. Buurtcentrum De Dijk blijft bestaan. Beide centra zullen hun werking op elkaar afstemmen en samenwerken. De Sint-Pauluskerk wordt gerenoveerd en de oude pastorie van Sint-Pieters wordt omgevormd tot een deelplek voor de buurt. Ook voor De Dijk en het Tempelhof zijn er plannen. Er wordt een studie opgemaakt om te kijken hoe deze grote stadstuin nog meer gebruikt kan worden als een verbindingsplek voor de inwoners van Sint-Pieters. Hiernaast werd recent het Age'In project opgestart zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en komt er een masterplan om te bekijken hoe de Sint-Pietersplas nog beter benut kan worden, denk aan recreatief zwemmen. Ook voor het gebied langs de Sint-Pieterskaai tot aan de Havenstraat in Sint-Jozef wordt een studie opgestart om te bekijken hoe stad, wonen en (maak)industrie kunnen verweven worden in een hernieuwde buurt vlakbij de historische kern én de binnenhaven.

Via deze pagina blijf je op de hoogte van de projecten op Sint-Pieters.

De stand van zaken van deze visies en projecten

 1. Conceptstudie De Dijk / Tempelhof
 2. Renovatie van De Oude Pastorie tot een deelhuis
 3. Nieuwe jeugdlokalen voor Sint-Pieters
 4. Masterplan Sint-Pietersplas

 

1. Conceptstudie De Dijk / Tempelhof

Het sportpark Tempelhof én de cultuur- en buurtsite De Dijk zijn aan een grondige renovatie toe. Stad Brugge wil deze grondige renovatie aangrijpen om de hele site op te waarderen.  Er werd met steun van de Vlaamse overheid een zogenaamde ‘concepstudie’ opgemaakt.  Een team van architecten en andere planmakers heeft samen met de gebruikers en de stadsdiensten een toekomstplan gemaakt dat rekening houdt met wat er in Sint-Pieters nodig is. Het resultaat werd aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. In september 2020 konden de inwoners van Sint-Pieters via de buurtkrant kennismaken met het toekomstplan. 

Het toekomstplan bestaat uit vijf speerpunten

 1. We maken van de site een groene verbinding tussen de andere groenzones van Sint‑Pieters door meer bloemen, struiken en bloemen aan te planten.
 2. We toveren de plek om tot de tuin van Sint-Pieters met veel groen en plaats voor ontmoeting en vrije tijd.
 3. We maken de site zoveel mogelijk autovrij. We moedigen bezoekers aan om te voet of met de fiets te komen. Wie toch met de auto komt, kan parkeren op één van de kleine randparkings. 
 4. We onderzoeken hoe en op welke termijn een renovatie van de sportzaal Tempelhof en de cultuursite De Dijk mogelijk is. 
 5. De samenwerking tussen de professionele krachten en de vrijwilligers stemmen we beter op elkaar af zodat er een ‘team Tempelhof-De Dijk’ groeit.

Het resultaat is een streefbeeld waarmee de stad Brugge nu verdere keuzes kan maken. Er zal een gefaseerde aanpak nodig zijn waarbij zowel voor de financiering als de ontwerpen nog verder studiewerk moet gebeuren. Een eerste fase wordt nu reeds opgestart met een aantal realisaties op korte termijn.

 1. Het eco-sociaal deelhuis de Pastorie. De bestaande Pastorie wordt in de loop van 2022 grondig gerenoveerd tot een ‘eco sociaal deelhuis’. De Pastorie wordt de uitvalsbasis voor het project ‘Sint-Pieters deelt’.   
 2. In het najaar van 2021 kunen de jeugdverenigingen intrek nemen in de nieuwe jeugdlokalen. 
 3. We starten met de opwaardering van de groenomgeving rond de site.     
 4. De sanitaire en technisch installaties van de sportzaal Tempelhof zijn aan renovatie toe en willen we in deze fase ook nog aanpakken. In 2022 willen we uitsluitsel geven welke investering moeten gebeuren en hoe de financiering kan verlopen.     


2. Renovatie van De Oude Pastorie tot een deelhuis

Met steun van de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen renoveren we de leegstaande pastorie om als eco-sociaal deelhuis te functioneren. 

"Sint-Pieters deelt" is een samenwerking tussen organisaties en bewoners van Sint-Pieters. Zij delen voedsel, materialen en ruimtes maar voeden elkaar ook met ideeen om duurzamer in het leven te staan. Een project van "Sint-Pieters deelt" is "Sint-Pieters eet" waar vrijwilligers met voedseloverschotten gezonde en goedkope maaltijden bereiden voor kwetsbare personen. Maar er zijn ook activiteiten rond het delen of ruilen van speelgoed, kinderkledij of herstel van defecte spullen.

De geplande renovatie van de Pastorie tot eco-sociaal deelhuis is fantastisch nieuws voor Sint-Pieters. Het is een prachtig gebouw met uitstraling en een goede ligging, dichtbij de Dijk en het Tempelhof. In het gebouw komt er ruimte voor ontmoeting, vergadering, kleine vormingsactiviteiten en deelinitiatieven. De deelnemers aan de grotere activiteiten zoals het koken, kunnen blijven gebuik maken van de De Dijk. 

 • De renovatie is voorzien voor eind 2022. Tot zolang vinden alle activiteiten van "Sint-Pieters deelt" plaats in De Dijk. 
 • Elke bewoner, vereniging en organisatie van Sint-Pieters is straks welkom in het eco-sociaal deelhuis.. 
 • Meer info of interesse om mee te werken met "Sint-Pieters deelt" ?  Neem dan zeker contact op met Patrick Anthone, buurtwerker in Sint-Pieters (patrick.anthone@mintus.be)


3. Nieuwe jeugdlokalen voor Sint-Pieters

De jeugdbewegingen van Sint-Pieters kunnen vanaf dit najaar 2021 hun intrek nemen in hun nieuwe jeugdlokalen. 

De jeugdlokalen zijn geïntegreerd in één gebouw: dit maakt het gebouw heel energiezuinig en zorgt ervoor dat de technieken en ruimtes gedeeld kunnen worden. De jeugdbewegingen KSA Kriko, Chiro St Pieters op de Dijk (SPODD) en de Rode Valken vinden er onderdak. Ook de vakantiespeelpleinwerking Kwibus zal in er de vakantiemaanden actief zijn voor kinderen van Sint-Pieters.  Ook de hoeve op het tempelhof blijft een uitvalsbasis voor de Chiro.

4. Masterplan recreatiegebied Sint-Pietersplas

Stad Brugge gaat voor de opmaak van een masterplan voor het recreatiegebied Sint-Pietersplas (het deel ten westen van de Blankenbergse Dijk is grotendeels in eigendom van de Stad Brugge en het gebied rond de plas zelf wordt uitgebaat door Aan de Plas vzw / Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort.
Stad Brugge onderzoekt op welke manier dit gebied verder kan uitgroeien tot een stedelijke groenpool voor watersport, openluchtrecreatie en verblijfsrecreatie. Vandaag is het vooral een plas om te watersporten en zijn er sportkampen met overnachtingen, maar de activiteiten kunnen zeker nog breder dan dat. Dit recreatiedomein heeft met andere woorden heel wat troeven om te spelen, zwemmen, watersporten, ontmoeten en beleven.

Het Masterplan onderzoekt hoe het recreatiegebied op een kwalitatieve manier verder kan ontwikkelen, welke invullingsvragen een plek kunnen krijgen en welke niet en hoe dit alles ten opzichte van elkaar en ten opzicht van stad en buurt kan functioneren. Dit alles met respect voor de ecologische en landschappelijke kwaliteit.

Studiebureau BUUR kreeg de opdracht toegewezen en gaat nu aan de slag. We willen alle betrokkenen en omwonenden op verschillende tijdstippen en manieren informeren en betrekken.

Contactinformatie

 • Huis van de Bruggeling

  Door corona werken we tijdelijk uitsluitend op afspraak. Leg je afspraak vast via https://afspraken.brugge.be. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge info@brugge.be

  • Vandaag van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
  • Morgen van 08:30 tot 12:30 (Op zaterdag telefonisch niet bereikbaar)
  Alle openingsuren