Toelage digitale vaardigheden

Stad Brugge wil stedelijke uitdagingen laten aanpakken door bedrijven en studenten.

Daarom geeft de stad een toelage aan onderwijsinstellingen die de overheid en het bedrijfsleven betrekken in de organisatie van een workshop, hackethon of een andere formule die de digitale vaardigheden van de studenten laat ontwikkelen.

Voorwaarden

Elke onderwijsinstelling kan 1 project per kalenderjaar indienen.

Wie kan indienen?

Onderwijsinstellingen gelegen op Brugs grondgebied die een 7de specialisatiejaar aanbieden, hoger ( beroeps) onderwijs en universitair onderwijs.

Doelstelling

Organiseren van een samenwerkingsverband ( d.m.v. een hacketon, brainstorm, workshops, studiedag,...), waarbij men zich met de diverse actoren buigt over maatschappelijke problemen en via data een digitale oplossing creëert.

Procedure

  1. Dien je aanvraag online in uiterlijk 6 maanden na de organisatie.

Meebrengen

  • Een korte (max 1 A4) voorstelling van het samenwerkingsverband (welke probleemstelling, welke ondernemingen, welke data, aantal betrokken studenten);
  • Een voorbeeld van de uitnodiging;
  • Alle betrokken betalingsbewijzen en facturen.

Bedrag

De toelage bedraagt 50% van de bewezen kosten én maximaal 2.000 euro.

Elke onderwijsinstelling kan 1 project per kalenderjaar indienen.

Contactinformatie