Toelage loopbaanbegeleiding

De impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zal groot zijn.  Met dit reglement willen we Brugse werknemers die werkzaam zijn in een van de door de coronacrisis getroffen sectoren aanmoedigen om hun eigen loopbaan in handen te nemen.  Loopbaanbegeleiding helpt de werknemer om zijn/haar talenten in kaart te brengen.   

Loopbaanbegeleiding wordt sterk gepromoot door Vlaanderen.  Een normale loopbaanbegeleiding van 4 uur vertegenwoordigt een waarde van 550 euro.  (www.vlaanderen.be/loopbaanbegeleiding).

De Vlaamse overheid voorziet via loopbaancheques in een financiële tegemoetkoming voor bepaalde werknemers.  Met dit reglement willen we ervoor zorgen dat deze werknemers het restbedrag niet moeten betalen. 

Bovendien willen we werknemers die niet in aanmerking komen voor loopbaancheques ook de kans geven om loopbaanbegeleiding te volgen, dit door de volledige kost voor de begeleiding van 4 uur te betalen aan de erkende loopbaanorganisatie. Dit alles binnen de perken van een vooraf door de stad bepaald budget.

Voorwaarden

BEGRIPPEN

Brugse werknemer: werknemers met een officieel domicilie in Brugge die met een loonstaat van januari, februari of maart 2020 kunnen aantonen dat ze werkzaam waren in één van deze maanden.  

Erkende loopbaanorganisatie (verder de aanbieders genoemd): De door de VDAB opgenoemde aanbieders van loopbaanbegeleiding.  Aanbieders die niet op deze lijst voorkomen, zijn uitgesloten van deze subsidie

(zie: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/waar#/)

Loopbaanbegeleiding: Loopbaanbegeleiding of loopbaancoaching betekent dat je je afvraagt wie je bent, wat je wilt en waarom je dat wilt. En wat eventueel andere mogelijkheden zijn. Bij loopbaanbegeleiding raadpleeg je een deskundige adviseur, die je helpt antwoorden te vinden op brandende (loopbaan-) vragen.

Werknemers die in Vlaanderen werken, minimum 7 jaar werkervaring hebben, én de afgelopen 6 jaar geen loopbaanbegeleiding gevolgd hebben, hebben recht op loopbaancheques

Hiermee kunnen ze 4 uur begeleiding kopen voor een eigen bijdrage van 40 euro; daarna kunnen ze nog 3 uur kopen voor een eigen bijdrage van 40 euro.  De normale waarde van 4 uur loopbaanbegeleiding ligt volgens de Vlaamse overheid op 550 euro. 

VERPLICHTINGEN VOOR DE AANBIEDERS

 • De aanbieder verbindt er zich toe geen enkele vorm van discriminatie te dulden en toegankelijk te zijn voor iedereen.

 • De aanbieder volgt strikt de procedure hieronder beschreven.

 • De aanbieder participeert op het einde van het traject aan een korte bevraging per traject waarbij de anonimiteit van de deelnemer gewaarborgd blijft.  Met deze bevraging wil de stad Brugge de maatregel opvolgen en de noden van de beoogde doelgroep in kaart brengen. 

 • De loopbaanbegeleiding start ten vroegste op 1 maart 2021 en is volledig afgerond uiterlijk op 31 augustus 2021.

Procedure

Een werknemer meldt zich aan bij de aanbieder voor een intake gesprek.  De aanbieder informeert de werknemer over het aanbod van de stad Brugge.  De werknemer beslist al dan niet om in te gaan op het aanbod van de aanbieder.

In het geval de werknemer een positieve beslissing neemt, dan controleert de aanbieder of de werknemer in aanmerking komt voor de opgesomde criteria van de stad Brugge (Bruggeling én werkzaam).  Is dit het geval, dan helpt de aanbieder de werknemer met het afhandelen van de procedure.

 • De werknemer komt in aanmerking voor de loopbaancheques. De aanbieder helpt met de aanvraag bij VDAB.  Eens de cheques zijn aangekocht, vult de werknemer de online aanvraag in (zie knop bovenaan).  Hij voegt een kopie van zijn ID, de gevraagde loonfiche en het bewijs van de aankoop van de loopbaancheques toe, alsook zijn bankgegevens.  De stad Brugge zorgt voor uitbetaling binnen 45 werkdagen.   
 • De werknemer komt niet in aanmerking voor de loopbaancheques. 
 1. De aanbieder vult het online formulier in met hierop de bedrijfsinformatie van de aanbieder én de nodige bewijzen dat het om een Brugse werknemer gaat.  De aanbieder wacht met het opstarten van de begeleiding op de bevestiging of er nog ruimte is binnen de voorziene kredieten. Deze bevestiging komt binnen de 2 werkdagen, samen met een ordernummer. 

 2. De loopbaanbegeleiding start en wordt volledig afgerond uiterlijk op 31 augustus 2021.

 3. Na elke afgeronde loopbaanbegeleiding van 4 uur stuurt de aanbieder een factuur volgens de instructies hieronder vermeld, met het ordernummer én de timesheet als bewijs dat de loopbaanbegeleiding afgerond is.  Loopbaanbegeleidingen die nog niet volledig voltooid zijn uiterlijk op 31 augustus 2021 komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

 4. De aanbieder maakt een factuur van maximum 600 euro inclusief btw op aan de werknemer met vermelding van het ordernummer dat hij voor de werknemer ontvangen heeft.

 5. De werknemer stuurt de factuur per mail naar werkenondernemen@brugge.be met vraag om uitbetaling van de aanbieder door de stad Brugge.  De werknemer moet de factuur dus niet betalen.

 6. Stad Brugge betaalt de factuur aan de aanbieder binnen de 45 werkdagen.

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 maart 2021 en eindigt op 1 september 2021

Bedrag

 • Voor de werknemer die recht heeft op loopbaancheques bedraagt de toelage 40 euro  (inclusief btw).

 • Voor de aanbieder die een begeleiding van 4 uur aanbiedt aan een werknemer die geen recht heeft op loopbaancheques, bedraagt de toelage maximum 600 euro (inclusief btw).

Contactinformatie