Werkingstoelage ontspanningsvereniging

Verenigingen die door de Stad werden erkend als ontspanningsvereniging kunnen jaarlijks een toelage voor de dagelijkse werking aanvragen. De voorwaarden voor betoelaging vind je in de algemene bepalingen en specifieke voorwaarden voor ontspanningsvereniging.

De toelage wordt na het werkingsjaar uitgekeerd. De aanvraag dient te gebeuren voor 1 april van het volgende werkingsjaar. vb. Ontspanningsvereniging met werking in 2018 --> aanvraag toelage voor 1 april 2019.

Van verenigingen die na 1 april maar voor 1 mei van het desbetreffende jaar hun aanvraag indienen, wordt de toelage gehalveerd. Wie indient na 1 mei kan geen aanspraak maken op een werkingstoelage.

Deel deze pagina

Contactinformatie