Toelage detailhandel en horeca

Het stadsbestuur wil Brugge als aantrekkelijke shoppingstad én als gastronomisch centrum blijvend stimuleren en ijvert voor aantrekkelijke winkelkernen met een kwalitatieve diversiteit in winkelaanbod.

Daarom worden, binnen de beperking van het goedgekeurde budget, toelages voor nieuwe kwalitatieve zaken die zich in het kernwinkelgebied van de binnenstad of in de kernen van de deelgemeenten komen vestigen, alsook voor buurtwinkels, voorzien.

Panden op de lijst leegstaande handelspanden van het centrummanagement komen bovendien in aanmerking voor een extra toelage.

Voorwaarden

Begrippen

 1. Kernwinkelgebied van de binnenstad en de deelgemeenten – Het kernwinkelgebied van de binnenstad en de kernen van de deelgemeenten staan aangeduid op de kaarten in bijlage bij dit reglement.

 2. Lijst leegstaande handelspanden van het centrummanagement – Het centrummanagement maakt minstens elk kwartaal een lijst op met leegstaande panden in belangrijke winkelassen die we met extra betoelaging willen promoten.

  Het gaat om panden in volgende straten: Ezelstraat, Geldmuntstraat, Hoogstraat, Katelijnestraat, Kuipersstraat, Langestraat, Mariastraat, Noordzandstraat, Phillipstockstraat, Sint-Amandsstraat, Sint-Jakobsstraat, Smedenstraat, Steenstraat, Vlamingstraat, Wollestraat, Zilverpand en Zuidzandstraat.

  De leegstaande panden van de hoofdwinkelstraten: Ezelstraat, Sint-Jakobsstraat, Katelijnestraat, Langestraat en Hoogstraat kan je raadplegen bij het luikje 'documenten' rechtsboven deze pagina.

 3. Buurtwinkel – Onder buurtwinkel wordt een bakkerszaak, een slagerij of een superette verstaan waarvan het hoofdassortiment bestaat uit:
  • of vers brood, patisserie en afgeleide producten (bakkerij), en eventueel een nevenassortiment algemene voeding;
  • of vers vlees, vleesbereidingen en afgeleide producten (slagerij), en eventueel een nevenassortiment algemene voeding;
  • of een productmix voor dagelijkse voeding (superette); deze productmix wordt afgeleid uit de voedingsdriehoek: graanproducten (brood, pasta, rijst), groenten & fruit, zuivelproducten, vlees en vis.

Een buurtwinkel kan zowel gelegen zijn in het kernwinkelgebied als daarbuiten, bijv. in een woonkern waar er nog geen minimumaanbod aan dagelijkse producten is.

Winkels met een netto verkoopoppervlakte groter dan 200 m² (= winkeloppervlakte voor de uitstalling en de verkoop van de aangeboden artikelen, inclusief de ruimtes voor etalage, vitrine, toonbank en kassa) vallen niet onder de definitie van een buurtwinkel.

Uitsluitingen en beperkingen

Kunnen geen beroep doen op de toelage:

 1. vrije beroepen, intellectuele dienstverlenende beroepen en dienstverlenende activiteiten;
 2. feestzalen en fuifzalen;
 3. gok- en speelzalen;
 4. nachtwinkels en winkels die hoofdzakelijk (voor minstens 50% omzet) tabak en alcohol verkopen;
 5. automatenshops;
 6. panden die meer dan 50% omzet halen uit de verkoop van afhaaleten;
 7. seks- en nachtclubs;
 8. pop-ups;
 9. chocoladewinkels die chocolade niet zelf fabriceren;
 10. zaken wiens gegevens in de KBO niet correct zijn;
 11. Ook elk onroerend goed waarin geen handelszaak of economische activiteit uitgebaat wordt op de benedenverdieping is uitgesloten.

Eenzelfde aanvrager kan deze toelage slechts één maal om de vijf jaar aanvragen voor hetzelfde handelspand met hetzelfde concept.

Procedure

Het aanvragen van de toelage gebeurt via het online aanvraagformulier en dit uiterlijk binnen de 6 maanden na de opening van de handelszaak.

Op het einde van elk kwartaal beoordeelt een commissie samengesteld uit minstens 5 medewerkers van de diensten werk en ondernemen, centrummanagement, toerisme, ruimtelijke ordening en dienst klimaat, milieu en dierenwelzijn de ingediende aanvragen. De commissie brengt aan het college van burgemeester en schepenen een advies uit, rekening houdend met onderstaande criteria:

 • Kwaliteit: is de zaak een meerwaarde voor Brugge én kan zij het kwalitatieve imago dat het stadsbestuur nastreeft ondersteunen;
 • Past de zaak in het DNA van Brugge (verbindend, duurzaam, ondernemend en aantrekkelijk);
 • Houdt een eventuele verbouwing rekening met de wens van de stad om CO2 uitstoot te verminderen en zuinig om te springen met energie;
 • Aantrekkelijkheid van de etalage en de uitstraling van de zaak;
 • Toegankelijkheid van de zaak;
 • Originaliteit van het concept voor Brugge: de zaak draagt bij tot diversiteit in het winkel- en horeca-aanbod.

Het college van Burgemeester en Schepenen beslist om al dan niet een toelage te verstrekken. De beslissing wordt aan het begin van het volgende kwartaal aan de aanvrager meegedeeld.

De uitbetaling van een toegekende toelage gebeurt via overschrijving op de rekening aangegeven door de aanvrager, uiterlijk op het einde van de maand volgend op de kennisgeving van de beslissing.

Bedrag

Voor het kernwinkelgebied van de binnenstad én Zeebrugge bedraagt de toelage 5.000 euro.

Voor de kernen van de andere deelgemeenten bedraagt de toelage 3.000 euro.

Voor buurtwinkels verdubbelt het bedrag. De toelage is 10.000 euro voor een buurtwinkel in de binnenstad of in Zeebrugge; de toelage is 6.000 euro voor een buurtwinkel in de andere deelgemeenten.

Voor ondernemers die hun zaak starten in een leegstaand handelspand dat voorkomt op de lijst van het centrummanagement verhoogt de toelage met 10.000 euro.

Regelgeving

Dit reglement vervangt vanaf 1 januari 2021 het toelagereglement voor economisch-commercieel impulsbeleid (GR 27 november 2017) en het toelagereglement voor de introductie van innovatieve handelstools van 26 april 2016 die opgeheven worden.   

Contactinformatie