Toelage voor gevelrenovatie

De Stad Brugge wil Brugge als aantrekkelijke shoppingstad én als gastronomisch centrum blijvend stimuleren. Daarom wordt, binnen de perken van het door de begroting goedgekeurde budget, een toelage voor de gevelrenovatie van een handelspand voorzien. Deze toelage wordt ondersteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Voorwaarden

 • de toelage is enkel voor handelspanden die zich bevinden in:
  • de binnenstad: Academiestraat, Braambergstraat, Breidelstraat, Burgstraat, Dijver, Dweersstraat, Eekhoutstraat, Eiermarkt, Ezelstraat, Geldmuntstraat, Genthof, Gentpoortstraat, Gruuthusestraat, Guido Gezelleplein, Hallestraat, Hoogstraat, Huidenvettersplein, Jan van Eyckplein, Jozef Suvéestraat, Katelijnestraat, Kuipersstraat, Langestraat, Mallebergplaats, Mariastraat, Markt, Muntpoort, Noordzandstraat, Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid, Oude Burg, Park, Philipstockstraat, Predikherenstraat, Rozenhoedkaai, Simon Stevinplein, Sint-Amandsstraat, Sint-Jakobsstraat, Sint-Salvatorskerkhof, Smedenstraat, Steenstraat, Stoofstraat, ‘t Zand, Vismarkt, VlamingstraatVrijdagmarkt, Walplein, Walstraat, Wapenmakersstraat, Wijngaardstraat, Wollestraat en Zuidzandstraat;
  • de randgemeenten: Zeedijk, Rederskaai, Oostendse Steenweg, Blankenbergse Steenweg, Scheepsdalelaan, Gistelse Steenweg, Torhoutse Steenweg, Rijselstraat, Leiselestraat, Baron Ruzettelaan, Generaal Lemanlaan, Astridlaan, Maalse Steenweg en Moerkerkse Steenweg, Dorpsplein (Dudzele), Sint-Lenardsstraat, Zeebruggelaan, Dudzelse Steenweg, Westkapelse Steenweg, Zwaanhofstraat, Heiststraat, Sint-Donaasstraat, Stationsstraat en Walram Romboudtstraat.

Betoelaging is niet toegelaten voor werkzaamheden die verricht worden in strijd met wettelijke, decretale, reglementaire of conventionele bepalingen en werkzaamheden die niet vergund zijn. De aanvrager is verplicht over de nodige stedenbouwkundige vergunningen te beschikken, deze op te volgen en alle niet-relevante uithangborden, niet-vergunde reclamepanelen en andere niet-vergunde gevelconstructies te verwijderen.

Volgende werken komen in aanmerking voor de subsidie:

 • reinigen van de gevel
 • schilderwerken aan de gevel
 • pleisteren van de gevel
 • voegen van de gevel
 • nieuwe voorgevel, op voorwaarde dat een gevelisolatie wordt aangebracht en dit in functie van de geldende EPB-norm. Hierbij wordt zeker de spouwmuur geïsoleerd (tenzij deze daarvoor niet is geschikt)
 • plaatsen van inkomdeuren voor commercieel gedeelte, op voorwaarde dat het handelspand ook toegankelijk wordt/blijft voor personen met een fysieke beperking en er, indien van toepassing, een combinatie van balansventilatie en schuifdeuren wordt voorzien
 • zichtbare zijgevel opknappen. Hierbij wordt zeker de spouwmuur geïsoleerd (tenzij deze daarvoor niet is geschikt)
 • alle sloopwerken die verband houden met de renovatie van de gevel
 • isolerend veiligheidsglas op het gelijkvloers, met een isolerende waarde van max Ug van 1,1 W/m2.K (HR++ isolatieglas)

Volgende werken komen niet in aanmerking voor de subsidiëring:

 • aankoop en installatie van roerende goederen die niet onroerend worden door bestemming
 • werken die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg;
 • eigen prestaties en prestaties van niet-geregistreerde aannemers.

Bij aanvraag uitbetaling:

 • de werken moeten gestaafd worden met facturen met een prestatiedatum die ligt in de periode vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2020
 • de facturen zijn geadresseerd op het adres van de eigenaar of de uitbater van het betrokken handelspand
 • de facturatiedatum valt ten laatste op 15/01/2021
 • de facturen dienen betaald te zijn. Hiervan dient een bewijs voorgelegd te worden.
 • de betaling van de facturen gebeurt ten laatste op 31/03/2021.

Procedure

Je vraagt de toelage voor of tijdens de werken online aan (via de knop bovenaan de pagina). Het stadsbestuur beslist om al dan niet een toelage te verstrekken en licht je hierover in uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van een volledig ingevulde toelage aanvraag.

Uiterlijk binnen de 6 maanden na afloop van de werkzaamheden dien je een aanvraag tot terugbetaling online (via de knop bovenaan de pagina) in.

Deze aanvraag moet worden gestaafd met bewijsstukken van alle uitgaven m.b.t. de uitgevoerde werken. Het stadsbestuur beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag en het bedrag van de tussenkomst.

Wil je met een medewerker spreken aan het loket, dan dien je telefonisch een afspraak te maken.

Het stadsbestuur kan onderzoek laten verrichten ter controle van de uitgevoerde werken en de verstrekte gegevens. Weigering van medewerking aan het onderzoek zal het verval van het recht op de toelage met zich meebrengen.

De toelageaanvraag wordt beoordeeld op:

 • kwaliteit: is de zaak een meerwaarde voor Brugge én kan zij het kwalitatieve imago dat het stadsbestuur nastreeft ondersteunen
 • conformiteit met de voorwaarden van dit reglement
 • realiteit en de duurzaamheid van de uitgevoerde werkzaamheden
 • conformiteit met de vigerende kwaliteitsnormen en regelgeving (o.a. inzake brandveiligheid, ruimtelijke ordening, reclameverordening, milieunormering en hygiëne).

Het stadsbestuur brengt de aanvrager(s) op de hoogte van de beslissing over het al dan niet toekennen van de toelage, uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag, en, indien goedgekeurd, van het toegekende toelagebedrag. De uitbetaling van een toegekende toelage gebeurt via overschrijving op de rekening aangegeven door de toelageaanvrager, uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de correct ingevulde betalingsaanvraag.

Meebrengen

De aanvraag moet worden gestaafd met bewijsstukken van alle uitgaven die betrekking hebben op de uitgevoerde werken. Zie ook de voorwaarden.

Bedrag

Voor de toelage voor gevelrenovatie van het handelspand geldt dat een toelage slechts kan worden toegekend binnen de beschikbare kredieten, met name binnen het globale voorziene krediet van 180.000 euro, waarvan 90.000 euro door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen wordt gesubsidieerd.

De financiële bijdrage in de kosten voor de gevelrenovatie bedraagt maximaal 80 procent van alle weerhouden ingediende facturen met een maximum van 10.000 euro. De toelage wordt berekend op de reële aantoonbare kosten exclusief BTW.

Deze subsidiemogelijkheid loopt van 01/01/2018 tot 31/12/2020. 

Regelgeving

Economisch-commercieel impulsbeleid - toelagereglement dd. 27 november 2017

Deel deze pagina