Toelage voor zwaluwnesten

Maak telefonisch een afspraak

Via het zwaluwproject van de Stad Brugge en Natuurpunt kun je een toelage ontvangen voor:

 1. De goede zorg voor bestaande nesten van huis-, boeren- en gierzwaluw
 2. Plaatsen van kunstnesten voor gierzwaluwen op het grondgebied van de stad.

Voorwaarden

In mei 2020 werd de vernieuwde procedure goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad. Hier lees je het volledige reglement.

Procedure

Toelage voor Goede zorg

Er bevinden zich één of meerdere zwaluwnestjes in je huis, schuur, op de gevel, in de stallen,… De bewoner van het huis ontvangt de premie voor de goede zorg. Je moet dus geen eigenaar zijn om de premie te bekomen.

 • Alle natuurlijke zwaluwnestjes komen in aanmerking. Dus van zowel boerenzwaluw, huiszwaluw en gierzwaluw.
 • De aanvraag voor de toelage gebeurt bij voorkeur voor het einde van het broedseizoen (eind augustus):
  • Dit kan digitaal
  • Via het aanvraagformulier: aan te vragen via natuur@brugge.be, Het ingevulde formulier stuur je op naar Natuurcentrum Beisbroek, Zeeweg 96, 8200 Sint-Andries.
  • Of telefonisch 050/32 90 19. 
        
        

Opgepast: Onleesbare en/of onvolledige formulieren komen niet in aanmerking voor uitbetaling.

 • Na het indienen van de aanvraag komt een gemandateerde ornitholoog van Mergus of een medewerker van het Natuurcentrum bij je langs om de nestplaats vast te stellen. Het moment om nog wat bij te leren over je (nieuwe) vliegende huisgenoot. Bij terugkerende aanvragen worden de nestplaatsen opgenomen in de vogeltelronde en is een huisbezoek niet jaarlijks gepland.
 • De toelage wordt voor het einde van het kalenderjaar uitbetaald.


Toelage voor het aanbrengen van kunstnesten voor gierzwaluwen

Je (ver)bouwt een nieuw huis en wil gierzwaluw neststenen inbouwen, of je wil een gierzwaluwkunstnest ophangen op Brugs grondgebied.

  • Komen in aanmerking: reglementaire inbouwelementen en nestkasten.
  • Aanvraag voor plaatsverkennend bezoek of 050 32 90 19. De locatie moet geschikt zijn om gierzwaluwen aan te trekken. Hiervoor wordt beroep gedaan op de kennis van de Mergus vogelwerkgroep.
  • De aanvraag is huisgebonden. De toelage kan ofwel door de eigenaar ofwel door de huurder gebeuren, indien deze toestemming heeft van de eigenaar.
  • De nesten moeten minstens 10 jaar blijven hangen.
  • Aanvraag voor subsidie na plaatsing

Bedrag

Toelage voor goede zorg

 • 25 euro voor 1 tot 3 nesten
 • 50 euro voor 4 tot 10 nesten
 • 100 euro voor meer dan 10 nesten

Toelage voor het aanbrengen van kunstnesten voor gierzwaluwen

 • 50 euro per kunstnest, met een maximum van €250.

Regelgeving

Stedelijk reglement ter betoelaging van nestgelegenheden voor zwaluwen.

Contactinformatie