Toelating mobiele ambulante handel

Stad Brugge kan een toelating verlenen voor rondrijdende en mobiele ambulante handel buiten het centrum. In het centrum van Brugge is deze vorm van handel niet toegelaten.

Voorwaarden

De toelating wordt verleend per bepaalde periode of per kalenderjaar.

Rondrijdende ambulante handelaren dienen het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (= de wegcode) strikt te volgen.

Procedure

  1. Dien online een aanvraag in.
  2. Vraag je machtiging voor het uitoefenen van ambulante activiteiten aan in een erkend ondernemingsloket.

Bedrag

Het tarief wordt vastgesteld op 250 euro per verstrekte vergunning. Het bedrag is forfaitair, on-deelbaar en per kalenderjaar verschuldigd.

Uitzonderingen

In het centrum van Brugge is mobiele en rondrijdende ambulante handel niet toegelaten.

Contactinformatie