Toelating organiseren van een tombola

Je kan enkel een tombola houden, indien dit toegelaten werd door het stadsbestuur.

Voorwaarden

In principe wordt een tombola enkel toegelaten als hij ten voordele is van een goed doel of het algemeen belang.

Procedure

Je vult het online aanvraagformulier in (knop 'online aanvragen').
Indien je een medewerker wil spreken aan het loket, maak dan eerst een telefonische afspraak.

Regelgeving

Wet op de loterijen van 31 december 1851

Algemene voorwaarden tot het inrichten van tombola's
Hervastgesteld door het Schepencollege in zitting van 05.03.1971, Gewijzigd door het Schepencollege in zitting van 05.07.1996

Contactinformatie